Epn.se

PROTOKOLL
Avdelning 2, medicin
___________________________________________________________________________ NÄRVARANDE
Jerry Eriksson kammarrättslagman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens
Brita Karlström geriatrik (vetenskaplig sekreterare) Lars von Knorring psykiatri (vetenskaplig sekreterare) Ledamöter som företräder allmänna intressen
Upprop
Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.
Föregående protokoll
Protokollet från 21 mars 2012 lades till handlingarna.
Anmälda ärenden sedan sammanträde 21 mars 2012,
beslut av ordförande och vetenskaplig sekreterare enligt delegation
a) Dnr 2008/086/1, Christer Jansson, Lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut 2012-03-21. b) Dnr 2009/139/2, Gustav Ullenhag, Onkologi kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut 2012-04-02. c) Dnr 2010/035/2, Carina Blomström Lundqvist, Enheten för Kardiologi, Arytmienheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut 2012-04-04. d) Dnr 2010/389/3, Bengt Tholander, Onkologikliniken; Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut 2012-04-04. e) Dnr 2011/022/4, Bengt Glimelius, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut 2012-03-30. f) Dnr 2011/154/2, Louise von Essen, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Box 564, Uppsala. Beslut 2012-03-21. g) Dnr 2011/193/1, Kjerstin Almqvist, Division Psykiatri, Landstinget i Värmland. Beslut 2012-03-21. h) Dnr 2011/293/1, Helena Olofsson, Avd för klinisk patologi och cytologi, Rudbecklaboratoriet C5, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut 2012-04-04. i) Dnr 2011/358/1, Arto Hiltunen, Avd. psykologi, Karlstads universitet. Beslut 2012-03-21. j) Dnr 2011/455/1, Maziar Hosseinali Khani, Kirurgkliniken, Centrallasarettet, Västerås. Beslut 2012-04-02. k) Dnr 2011/460, Curt Hagquist, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet. Beslut 2012-04-04. l) Dnr 2012/030, Barbro Wadensten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Box 564, Uppsala. Beslut 2012-03-21. m) Dnr 2012/035, Kristina Byström, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Beslut 2012-04-02. Återremiss. Ansökan från Karlstads universitet, dnr 2011/360
Projekttitel: SIV projektet
Sjuksköterskemottagningar I samVerkan - en modell för vård och
omhändertagande av patienter med cancer i huvud- och halsområdet.
Forskare: Maria Larsson
Föredragande: Brita Karlström
Beslut: Godkänd enligt särskilt uppsatt beslut.
Återremiss. Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2011/367
Projekttitel: Strukturerad riskbedömning av patienter med misstänkt akut
kranskärlssjukdom vid Uppsala Akademiska sjukhus - kan säkerhet, prognos och
handläggningstid förbättras?
Forskare: Nina Johnston
Föredragande: Dan-Axel Hallbäck
Beslut: Avslag enligt särskilt uppsatt beslut.
Återremiss. Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2011/437
Projekttitel: Histologisk eftergranskning av duodenalbiopsi för diagnos av
avstötning efter pankreastransplantation.
Forskare: Alireza Biglarnia
Föredragande: Lars Norgren
Beslut: Kompletteras enligt särskilt uppsatt beslut.
Återremiss. Ansökan från Karlstads universitet, dnr 2012/028
Projekttitel: Samordnad vårdplanering, den äldres perspektiv (delprojekt).
Forskare: Christina Sällström
Föredragande: Brita Karlström
Beslut: Godkänd enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/032
Projekttitel: En studie av olika behandlingsmetoder då ett barn slagit ut en
framtand.
Forskare: Olle Malmgren
Föredragande: Susan Pfeifer
Beslut: Kompletteras enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2012/055
Projekttitel: Tillförlitlighet av preoperativ cytologi på sköldkörteln.
Forskare: Leszek Kubalski
Föredragande: Ingela Turesson
Beslut: Godkänd enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2012/092
Projekttitel: Förändringar i hudens normalflora hos patienter som genomgår
ledprotesoperation.
Forskare: Bo Söderquist
Föredragande: Dan-Axel Hallbäck
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2012/106
Projekttitel: ”Varför frågar ingen mig hur jag mår?!” - Patientrapporterad
återhämtning efter tonsilloperation.
Forskare: Mats Eriksson
Föredragande: Susan Pfeifer
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/110
Projekttitel: Utvärdering av nya analyssystem för tester nära patienten avseende
mätning av biokemiska markörer i blod och urin.
Forskare: Per Venge
Föredragande: Susanne Tornhamre
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2012/117
Projekttitel : Effekter av balansträning i grupp för personer med multipel skleros.
Forskare: Anette Forsberg
Föredragande: Susanne Tornhamre
Beslut: Godkänd enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/118
Projekttitel: En svensk, prospektiv observationsstudie som kommer att utvärdera
patientens följsamhet till ordinerad behandling(compliance) hos patienter som
behandlas med tacrolimus två gånger dagligen efter byte till tacrolimus en gång
dagligen (Advagraf) hos njurtransplanterade patienter. (ADHOC-studien).
Forskare: Bengt C. Fellström
Föredragande: Dan-Axel Hallbäck
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/124
Projekttitel: Brachio-Oculo-Facialt syndrom - klinisk beskrivning av en familj.
Forskare: Göran Annerén
Föredragande: Rolf Larsson
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från KPL Good Food Practice AB, Uppsala, dnr 2012/125
Projekttitel: Effekt av prebiotika på tarmfunktion.
Forskare: Johan Olsson
Föredragande: Brita Karlström
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/133
Projekttitel: Validering av Tokuhashi- och Tomita-score för uppskattning av
patientöverlevnad efter kirurgi vid korpelarmetastaser med svenska ryggregistret.
Forskare: Yohan Robinson
Föredragande: Lars Norgren
Beslut: Kompletteras enligt särskilt uppsatt beslut.

Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2012/139
Projekttitel: Jämförande funktionella studier av mesenkymala stamceller från
benmärg och fettvävnad.
Forskare: Ole Fröbert
Föredragande: Lars Norgren
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/150
Projekttitel: XANTUS - Xarelto® (rivaroxaban) i förebyggande av stroke och
systemisk blodpropp hos vuxna patienter med icke-valvulärt(ej klaffberoende)
förmaksflimmer: en icke interventionsstudie.
Forskare: Carina Blomström Lundqvist
Föredragande: Lars Norgren
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/127
Projekttitel: Kliniska och tumörbiologiska studier vid marginalzonslymfom
Forskare: Rose-Marie Amini
Föredragande: Ingela Turesson
Beslut: Kompletteras enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från Högskolan i Gävle, dnr 2012/128
Projekttitel: Finns det ett samband mellan hörselns kognitiva och fysiologiska
mekanismer?
Forskare: Patrik Sörqvist
Föredragande: Lars von Knorring
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2012/135
Projekttitel: Kartläggning av virulensfaktorer hos ESBL-producerande bakterier
ex vivo.
Forskare: Bo Söderquist
Föredragande: Rolf Larsson
Beslut: Godkänd enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2012/138
Projekttitel: Analys av trombocyt-, koagulations- och inflammationsmarkörer i
samband med venös tromboembolism.
Forskare: Kjeld Christensen
Föredragande: Jonas Boberg
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/142
Projekttitel: Mag-tarmfunktion efter duodenal switch.
Forskare: Magnus Sundbom
Föredragande: Jonas Boberg
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från landstinget i Uppsala län, dnr 2012/143
Projekttitel: Utvärdering av lågkalorikost inför gastric bypass.
Forskare: Magnus Sundbom
Föredragande: Jonas Boberg
Beslut: Godkänd med villkor enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från Mälardalens högskola, dnr 2012/146
Projekttitel: Utveckling av bedömningsinstrument och åtgärder för
förflyttningssituationer som involverar personer med demenssjukdom och deras
vårdare.
Forskare: Anne Söderlund
Föredragande: Carin Muhr
Beslut: Kompletteras enligt särskilt uppsatt beslut.
Ansökan från CTC Clinical Trial Consultants AB, Uppsala, dnr 2012/151
Projekttitel: En öppen positronemissiontomografisk (PET) studie för att undersöka
bindningen till PDE10A enzymet efter en oral singeldos av Lu AF11167 hos
friska män genom användning av spårämnet (11C)-Lu AE92686.
Forskare: Fredrik Huss
Föredragande: Carin Muhr
Beslut: Kompletteras enligt särskilt uppsatt beslut.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Source: http://www.epn.se/media/43661/protokoll_2012-04-18.pdf

Y bont: 2004: january: pdf (english)

As we enter a New Year we hope you all had a good Christmas and have recovered from the New Year celebrations. Our last edition caused us some problems and only through the persistence of A5 Publishing did we succeed in producing edi-tion three. Because of these difficulties the photograph with the caption ‘Who do you recognise?’ might have resulted in the answer being ‘Nobody’, due to

Baubiologie

Beziehungsmanagement Austria Verein & Co KG 4142 Hofkirchen im M. Falkenstein 2 [email protected] Tel.: +43 (0) 7285 / 60264 +43 (0) 664 / 444 92 21 Raumklima 1. Wohnklima - was bedeutet das? Wir alle kennen den täglichen Wetterbericht, sehen die europäische Wetterkarte im Fernsehen und sind neugierig, was für eine Witterung uns in den näch

Copyright © 2018 Medical Abstracts