Microsoft word - page.doc

Azathioprine
Imuran
Sterk in beweging
U heeft in overleg met uw arts besloten Azathioprine te gaan gebruiken. Deze folder u geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts terecht. Werking
Azathioprine is een antireumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en
vermindert daardoor zwelling en pijn van gewrichten en dringt
ochtendstijfheid terug. Azathioprine is een goede optie voor patiënten bij
wie andere groepen medicamenten niet of onvoldoende helpen.
Azathioprine werkt langzaam. Het kan twaalf weken of langer duren voor
het effect merkbaar wordt. Uw arts zal u dan ook meestal adviseren naast
Azathioprine andere pijnstillende en ontstekingremmende middelen te
gebruiken.
Gebruik
Azathioprine wordt toegediend in tabletten van 25 of 50 mg. Het wordt in
één of meerdere doseringen per dag ingenomen. De voorgeschreven
hoeveelheid wordt gebaseerd op uw lichaamsgewicht (2 - 2,5 milligram
per kilo lichaamsgewicht).
Slik de tabletten in hun geheel door, bijvoorbeeld tijdens de maaltijd of
met water.
Bijverschijnselen
De volgende bijverschijnselen kunnen zich voordoen:
Bijverschijnselen op korte termijn Binnen enkele uren of dagen na het starten met Azathioprine kunt u last krijgen van: • Misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree. Om deze verschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de maaltijden het best nuttigen op tijdstippen dat de klachten minder zijn. Gebruik lichte smakelijke maaltijden en eet vaker op een dag. Ook het innemen van de Azathioprine vóór het slapen gaan kan deze bijverschijnselen verminderen. Deze uitslag is een uiting van een allergische reactie en zal verdwijnen na het staken van de Azathioprine. Bijverschijnselen op langere termijn. Enkele weken of maanden na aanvang van het gebruik van Azathioprine kunt u last krijgen van: • Een verhoogde kans op infecties. Dit wordt veroorzaakt door het effect van het medicijn op het beenmerg waar bloedcellen worden gemaakt. Er kan een storing optreden in de aanmaak van witte bloedcellen. Deze witte bloedcellen spelen een rol in het afweermechanisme van ons lichaam. Dit is het gevolg van een verminderde aanmaak van bloedplaatjes door het gebruik van Azathioprine. Bloedplaatjes zijn van belang voor een goede bloedstolling. Deze kunnen ongemerkt optreden. Verder gevorderde stoornissen kunnen een gele verkleuring van het oogwit of de huid veroorzaken. Waarschuw altijd uw arts bij het optreden van bovenstaande verschijnselen of bij andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling. Door regelmatig het bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig tekenen van lever- of beenmergbeschadiging worden opgespoord. Houdt u zich daarom goed aan de afspraak voor bloedcontrole. Aanvullende informatie
• Indien u naast Azathioprine urinezuurverlagende middelen gebruikt (bijvoorbeeld bij jicht het allopurinol Zyloric) dient u uw arts hiervan op de hoogte te stellen. De dosis Azathioprine wordt dan aangepast. • Behalve bij reumatische aandoeningen wordt Azathioprine ook toegepast bij orgaantransplantaties en kwaadaardige tumoren, meestal in veel hogere doseringen. • Er is tot nu toe weinig bekend over de invloed van Azathioprine op zwangerschap. Overleg daarom altijd met uw arts indien u of uw partner een zwangerschap overweegt. De medicatie kan dan eventueel worden aangepast of vervangen. NB: Dit geldt óók voor mannen. Vaccinaties
Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel mag u de griepprik krijgen.
De griepprik verhoogt uw weerstand en daarom raden wij u aan om de
griepprik te nemen tijdens deze behandeling. Geef dit door aan uw
huisarts. Over andere vaccinaties tijdens behandeling is weinig bekend.
Overleg in ieder geval met uw arts als u gevaccineerd moet worden met
een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele
koorts, oraal polio of tuberculose (BCG).
Voor meer informatie kunt u bellen met de polikliniek informatie
of vragen

Uitgave van de afdeling Communicatie, i.s.m. het reumacentrum Artikelcode
Bezoekadres
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen) Postadres
Telefoon
Internet

Source: ftp://ftp.maartenskliniek.nl/1037712_Azathioprine.pdf

Complementary technologies

Using molecular marker technology in studies on plant genetic diversity Complementary technologies Copyright: IPGRI and Cornell University, 2003 Contents ! Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE)! Thermal gradient gel electrophoresis (TGGE)! Single-stranded conformational polymorphism! Heteroduplex analysis! Denaturing high-performance liquidCopyright: IPGRI and Cornell

Microsoft word - program

Symposium for Rheumatologists, Immunologists and Pediatricians (in French): Maladies fébriles récurrentes et syndromes auto-inflammatoires : Diagnostic et traitement de l’enfant à l’adulte Young Investigators Meeting Opening Ceremony: Jurg Tschopp Memorial Lecture: What’s new in auto-inflammation since 2010? : Michael McDermott , Tribute to Jurg Tschopp: Fabio Ma

Copyright © 2018 Medical Abstracts