Voor u gelezen februari 2013

VOOR U GELEZEN Februari 2013
Jef De Loof
Pijn in de benen bij kinderen
Nachtelijke, vrij plots opkomende pijn in de benen is een klacht die naar schatting bij 30% van alle kinderen tussen 4 en 14 jaar voorkomt en als 'groeipijn' wordt bestempeld, niettegenstaande nooit aangetoond werd dat de groei enige rol zou spelen. Bij onderzoek worden geen afwijkingen gevonden, maar de aandoening is vrij typisch, zodat de diagnose vrij gemakkelijk kan worden gesteld per in- et exclusionem. De pijn is gewoonlijk dubbelzijdig, wordt diep in dijen of kuiten gelokaliseerd, niet in de gewrichten. De aanvallen zijn meestal recidiverend en beginnen laat op de dag, 's avonds en meest 's nachts. 's Morgens is ze verdwenen. Ze treedt op met een frequentie van eenmaal per maand tot meerdere keren per week gedurende minimum drie maand en kunnen tot 2 à 3 jaar recidiveren.
Vele oorzaken werden vermoed, maar geen enkele kon ondersteund worden door onderzoek, zodat de behandeling vooral bestaat in uitleg, geruststelling, eventueel symptomatische massage en, indien nodig, analgetica.
Lehman TJA. Growing pains. www.uptodate.com, September 2011. Cit Huiisarts & Wetenschap 2013;56:46 Spataders
Spataders aan de benen zijn een veel voorkomende, dikwijls tussendoor gepresenteerde klacht, die je als huisarts in een wat moeilijke positie kan brengen. Meestal gaat het om beperkte uitzettingen van oppervlakkige beenadertjes die geen medische behandeling nodig hebben, maar die de patiënt weg wil om cosmetische redenen. Bij aandringen geef je dan wat raad in verband met langdurig staan, het nut van wandelen en bewegen in het algemeen, schrijf je eventueel steunkousen of medicatie voor, waarvan het nut nog niet bewezen is, of verwijs je naar een chirurg.
Spataders ontstaan door verwijding van een ader als gevolg van zwakte van de vaatwand, wat kan leiden tot het uiteenwijken van de vaatkleppen en chronische veneuze insufficiëntie, vooral van het onderbeen, met pitting oedeem van enkel en voet. Sommige patiënten klagen van pijn, jeuk, een branderig gevoel, loomheid, maar die zijn meestal geen rechtstreeks gevolg van de spataders. De individuele verdere evolutie van spataders is onvoorspelbaar zoals de invloed van behandeling. Uit een meta-analyse met onderzoeken, meestal van matige kwaliteit, blijkt dat therapeutische kousen van klasse 1 (druk van 10 tot 15 mm Hg) effectief zijn bij milde veneuze insufficiëntie. Lagere druk helpt niet en hogere druk lijkt geen beter resultaat te geven. Nut van medicamenteuze behandeling is nooit bewezen.
Sclerocompressietherapie en chirurgisch strippen komen in aanmerking voor intensievere behandeling. Sclerose geeft betere resultaten op korte termijn, kost minder en geeft minder ernstige verwikkelingen. Chirurgisch strippen geeft betere uitslag op lange termijn. Nieuwe behandelingen, zoals radiofrequente ablatie en schuimsclerose lijken even werkzaam als strippen, maar beperkte follow-up geeft nog geen zekerheid in verband met complicaties als diepe veneuze trombose en embolie.
Walma EP et al.NHG Standaard Varices 2°herziening 2009.www.nhg.org.Cit Huisarts & Wetenschap2013;56:47 Pepermuntolie en prikkelbare darmsyndroom
Uit een recent en grondig onderzoek in de Cochrane review en in Pub Med in verband met de werkzaamheid van pepermuntolie in een dosis van 2 tot 3 maal 187 tot 225 mg in maagsapresistente capsules bij het prikkelbare darmsyndroom vonden Henskens L et al. een significante verbetering van het welbevinden met afname van de totale symptoomscore. Enig nut van de tot nu toe in de NHG standaard aanbevolen psyllium- vezels en Mebeverine kon daarentegen niet significant worden vastgesteld.
Henskens L- .Pepermuntolie bij het prikkelbaredarmsyndroom .Huisarts & Wetenschap 2013.56:48

Source: http://gka.be/vug0213.pdf

Microsoft word - bv_spin0105.doc

NR. 1 – APRIL 2005 Vorgeblich wird die Debatte unter der Überschrift geführt, Frauen mit sexuellen Problemen besser Studie: Sexuelle „Probleme“ und Beziehungszufriedenheit – As-helfen zu können. Anstatt aber auf das bisher ange-pekte der Medikalisierung sexueller (Un-) Zufriedenheit von Frauen sammelte Wissen über weibliche Sexualität zurück-zugreifen oder wenigstens Unters

Colonoscopy preparation instructions

COLONOSCOPY PREPARATION INSTRUCTIONS You have been scheduled for a Colonoscopy. This is an examination of your large intestine (colon). A long flexible tube (colonoscope) will be inserted into your rectum and passed through your colon. Your colon will be examined in detail. Additional procedures may be performed such as taking tissue samples (biopsies) and removing polyps. Please read all the

Copyright © 2018 Medical Abstracts