Microsoft word - aanw 2008 - oktober - december.doc

Deze lijst verschijnt elk kwartaal. Stuur een mail naar om hem gratis te ontvangen.
De mediatheek- en museumcollecties zijn te vinden op LITERATUUR
RELIGIE, HALACHA, FILOSOFIE, RELIGIEUZE CULTUUR
Studiebijbel : De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. - s.l. : Jongbloed, 2008. - - (ISBN 978-90-6539-329-6) Concordance of the bible : thesaurus of the language of the bible ; Hebrew and Aramaic roots, words, proper names, phrases and synonyms / Abraham Even-Shoshan . - Jerusalem : Kiryat Sefer, 1996. - 1242 p. - (ISBN 965-17-0098-X). In hebreeuws.
JPS guide : the Jewish Bible. - Philadelphia : Jewish Publication Society, 2008. - IX, 291 p.
Jodendom / Hella van den Elshout . - Kampen : Ten Have, 2008. - 126 p.
Tussen Athene en Jeruzalem : filosofie, profetie en politiek bij Leo Strauss / David Janssens . - Amsterdam : Boom, 2002. - 336 p. - (ISBN 90-5352-628-5) Ignaz Maybaum : a reader / Ignaz Maybaum ; ed. Nicholas de Lange . - New York : Berghahn Books, 2001. - XXXI, 224 p. - (ISBN 1-57181-520-1) De wereld van het joodse geloof / Leo Hirsch ; vert. A. van der Worp . - Baarn : Bosch & Oorspr. titel: Jüdische Glaubenswelt, 1962.
Het rijke joodse leven : elfde Bernardus Hartogensis-lezing / Gary Schwartz . - 's- Hertogenbosch : St. Bossche Synagoge ; Ned. Isr. Gem. 's-Hertogenbosch, 2008. - 20 p. - Jismechoe hasjamajim, gebeden en liederen voor gebruik bij de maaltijd in huiselijke kring / redactie, voorw. D. Lilienthal . - Amsterdam : Verbond van Liberaal-Religieuze Gebedenboek voor het geheele jaar met aanwijzing der gebruiken en ceremoniën in het Nederlandsch / G.A. Parser . - Amsterdam : Gebr. Levisson, s.a. - 88, 24 p.
Between renewal and tradition : liberal Jewish liturgy in the Netherlands / Marianne van Praag . - Amsterdam : s.n., 2008. - 52 p.
Scriptie ter verkrijging van de rabbijnentitel. Thesis for ordination in the Rabbinate.
Jubileum-dienst ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het verbond. - Amsterdam/Den Haag : Verbond Liberaal Religieuze Joden, 2006. - 35 p.
Gebeden voor den vrijdagavonddienst. - Amsterdam : Verbond van Liberaal Religieuze Gebeden voor vrijdagavond en sjabbat. - Den Haag : Verbond van Liberaal Religieuze Gebeden voor de sabbath ; Gebeden voor den vrijdagavonddienst. - s.l. : Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland, s.a. - [46 p.] Ochtenddienst van sjabbat. - s.l. : Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland, Oneg sjabat : Seder berachot hamazon / voorwoord D. Lilienthal . - Amsterdam : Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, 1982. - 44 p.
Oneg sjabat : Seder berachot hamazon / voorwoord D. Lilienthal . - Amsterdam : Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, 1976. - 44 p.
Seder Tov Lehodot : avonddienst voor de sjabbat / voorw. D. Lilienthal . - 3de voorlopige uitgave. - Amsterdam : Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, 1998. - 89 p.
Gebeden en gezangen voor de godsdienstoefeningen op de Nieuwjaarsdagen / samenstelling H. Hirschberg . - s.l. : Verbond van Liberaal-Religieuse Joden in Nederland, Hebreeuws met Nederlandse vertaling.
Gebeden en gezangen voor de godsdienstoefeningen voor den Grooten Verzoendag (ochtenddienst) / samenstelling H. Andorn . - s.l. : Kerkgen. Liberaal Joodsche Gemeente Gebeden en gezangen voor de godsdienstoefeningen op den Grooten Verzoendag / samenstelling H. Hirschberg . - s.l. : Verbond van Liberaal-Religieuse Joden in Nederland, Gebeden en gezangen voor de godsdienstoefeningen op den Grooten Verzoendag / samenst. J. Norden . - s.l. : Verb. van liberaal-religieuse joden in Nederland, s.a. - 59 p.
Een verzameling van gebeden, vertellingen en liederen, ten gebruike voor de pesach- avondviering zoowel in huiselijke kring als in gezamenlijke bijeenkomsten. - 's Gravenhage : Verbond van Liberaal-Religieuse Joden in Nederland, . - 48 p.
An introduction to Islam for Jews / Reuven Firestone . - Philadelphia : Jewish Publication Society, 2008. - XV, 298 p. - (ISBN 978-0-8276-0864-1) HEBREEUWS ; EDUCATIEF MATERIAAL ; TAAL- EN LETTERKUNDE
Awoda Sjebaleew / Nechamah Mayer-Hirsch . - Amsterdam : Ned. Isr. Kerkgenootschap, Tefilla bewerkt voor de hoogste klassen v.h. basisonderwijs en de laagste klassen v.h.
Talk dirty yiddish : Beyond Drek: the curses, slang, and street lingo you need to know when you speak Yiddish / Ilene Schneider . - Avon : Adams Media, 2008. - XIV, 176 p. - Who we are : on being (and not being) a Jewish American writer / ed. Derek Rubin . - New York : Schocken Books, 2005. - XIX, 345 p. - (ISBN 0-8052-4239-2) BELLETRIE
Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen : de mooiste Jiddische liefdsepoëzie / samenst., inl., vert. Willy Brill ; samenst., inl., vert. Ariane Zwiers . - Amsterdam : Bert Bakker, 2000. - 63 p. - (ISBN 90-351-2139-2) Deborah : dichteres onder de palmen / Nechamah Mayer-Hirsch . - Lochem : Sjema Jisrael / Nechamah Mayer-Hirsch . - Zevenaar : s.n., 1977. - [34 p.] Loon der Trouw / Nechamah Mayer-Hirsch ; tek. Anke Binnerts . - Zevenaar : s.n., s.a. - De wolvenslag / Nechamah Mayer-Hirsch . - s.l. : s.n., s.a. - 34 p.
De kat van de rabbijn : 4. Het aards paradijs / Joann Sfar ; inkleuring Brigitte Kindakly ; vert. Maartje de Kort . - Amsterdam : Atlas, 2007. - 48 p. - (ISBN 9789045014272) Vertaling van: Le chat du Rabbin 4. Le paradis terrestre MAATSCHAPPIJ ; BEDRIJFSLEVEN; ETHIEK; IDENTITEIT ; ANTISEMITISME
Plumes : Ostrich feathers, Jews and a lost world of global commerce / Sarah Abrevaya Stein . - New Haven : Yale University Press, 2008. - XII, 244 p. – Jewish topographies : visions of space, traditions of place / ed. Julia Brauch ; ed. Anna Lipphardt ; ed. Alexandra Nocke . - Hampshire : Ashgate, 2008. - XII, 375 p. – Jewish choices, Jewish voices : money / ; ed. Elliot N. Dorff ; ed. Louis E. Newman . - Philadelphia : Jewish Publication Society, 2008. - XVI, 138 p. - (ISBN 978-0-8276-0861-0) Jewish choices, Jewish voices : body / ; ed. Elliot N. Dorff ; ed. Louis E. Newman . - Philadelphia : Jewish Publication Society, 2008. - XVII, 134 p. - (ISBN 978-0-82760860-3) Antisemitism, misogyny and the logic of cultural difference : Cesare Lombroso and Matilde Serao / Nancy A. Harrowitz . - Lincoln ; London : University of Nebraska Press, Cartoons and extremism : Israel and the Jews in Arab and western media / Joël Kotek ; transl. Alisa Jaffa . - Edgeware : Vallentine Mitchell, 2008. - XXVI, 201 p. – Feindbild Judentum : Antisemitismus in Europa / Hg. Lars Rensmann ; Hg. Julius H.
Schoeps . - Berlin : Verlag für Berlin-Brandenburg, 2008. - 512 p. – WERK VAN EN OVER JOODSE KUNSTENAARS / CATALOGI
Between worlds : the paintings and drawings of Samuel Bak from 1946 to 2001 / Irene
(ed.) Tayler ; text Alicia Craig Faxon (et al.) . - Boston : Pucker Art Publications, 2002. - X, Icon of loss : recent paintings / Samuel Bak . - Boston : Pucker Gallery, 2008. - 46 p.
Uitgave bij tentoonstelling in Pucker Gallery, 18/10 - 30/11/2008.
Chagall and the artists of the Russian Jewish Theater / ed. Susan Tumarkin Goodman ;
essay, et al. Zvi Gitelman . - New York ; New Haven : The Jewish Museum ; Yale University Press, 2008. – XIII, 226 p. - (ISBN 978-0-300-11155-2) Uitgave bij tentoonstelling in The Jewish Museum New York, 09/11/2008 - 07/09/2009.
Philip Guston : retrospective / Michael Auping ; essay, et al. Dore Ashton . - Fort Worth :
Thames & Hudson ; Modern Art Museum of Fort Worth, 2003. - 271 p. – Uitgave bij tentoonstelling in Modern Art Museum of Fort Worth, 30/03 - 08/06/2003.
Romeyn de Hooghe : de verbeelding van de late Gouden Eeuw / red., et al. Henk van
Nierop . - Zwolle ; Amsterdam : Waanders ; Bijzondere Collecties van de Universiteit van A'dam, 2008. - 310 p. - (ISBN 978-90-400-8557-4) Anish Kapoor : memory. - Berlin : Deutsche Guggenheim, 2008. - 93 p. –
Uitgave bij tentoonstelling in Deutsche Guggenheim Berlin, 30/11/2008 - 01/02/2009.
Vivienne Koorland : contents, songbooks and other paintings / Vivienne Koorland . -
Staten Island : Gallery of the College of Staten Island, 2004. - [6 p.] Uitgave bij tentoonstelling in Gallery of the College of Staten Island, 03/03 - 31/03/2004.
Robert Lenkiewicz : self-portraits. - Plymouth : White Lane, 2008. - 95 p. –
Uitgave bij tentoonstelling in Ben Uri Gallery, 26/09 - 16/11/2008.
Daniel Libeskind and the contemporary Jewish Museum : new Jewish architecture from
Berlin to San Francisco / ed. Connie Wolf ; contrib. Daniel Libeskind ; contrib. Mitchell Schwarzer ; contrib. James E. Young . - San Francisco ; New York ; Milan : Contemporary Jewish Museum ; Rizzoli ; Skira, 2008. - 127 p. - (ISBN 978-0-8478-3165-4) Joseph Mendes da Costa / Rob Driessen . - New York : Battledore, 2007. - [24 p.]
Uitgave bij tentoonstelling van de hoogtepunten van de collectie Justin G. Schiller & Dennis M.V. David, Singer Museum Laren, 11/12/2007 - 13/01/2008.
Elie Nadelman : sculptor of modern life / Barbara Haskell . - New York : Whitney
Museum of American Art ; Abrams, 2003. - 239 p. - (ISBN 0-87427-130-4) Tentoonst. in Whitney Museum of American Art, New York, 03/04 – 20/07/2003.
The sculpture of Louise Nevelson : constructing a legend / ed. Brooke Kamin Rapaport ;
essay Arthur C. Danto ; chronology Gabriel de Guzman . - New York ; New Haven : The Jewish Museum ; Yale University Press, 2007. - XVIII, 238 p. - (ISBN 978-0-300-12172-8) Uitgave bij tentoonstelling in The Jewish Museum, New York, 05/05 – 16/09/2007.
Jacob Pins : Künstler, Sammler, Freund / Christine Longère ; Manfred Strecker . - Höxter
: Jacob Pins Gesellschaft Kunstverein Höxter, 2008. - 134 p. - (ISBN 978-3-00-023502-3) Tierlich : tierischer Blick auf Mensch & Kunst / Marlies Poss ; text Sibylle Berg (et al.) . -
München : Deutscher Kunstverlag München Berlin, 2007. - 70 p. – Leben? oder Theater? : ein Singespiel frei nach Leben und Werk von Charlotte Salomon
/ Pohl & Pohl Pohl & Pohl ; music Michelle DiBucci . - s.l. : s.n., 2007. - 154 p.
Charlotte : die Dreifarbenoper : based on the life and work of Charlotte Salomon /
Michelle DiBucci ; libretto Holger Teschke . - s.l. : s.n., s.a. - 45 p.
Genre and nationalism : Boris Schatz and his school / Ira Rezak
George Segal / Phyllis Tuchman . - New York : Abbeville Press, [1997]. - 128 p. –
Thou shalt love thy neighbour as thyself (an introduction to the principle of relative expression) / Joseph Semah . - Nijmegen : Museumpark Orientalis, 2007. - 15 p.
Uitgave bij gelijknamig project van Joseph Semah, Museumpark Orientalis, 25/04 - Avner Sher : paintings 1999-2007 / curator Anat Nitzan . - s.l. : s.n., 2007. - [24 p.]
Die "Gefahren der Vielseitigkeit" : Friedrich Torberg (1908-1979) / Hg. Marcel Atze,
Marcus G. Patka . - Wien : Jüdisches Museum Wien, 2008. - 248 p. – Uitgave bij tentoonstelling in Jüdisches Museum Wien, 17/09/2008 - 01/02/2009.
(OVERIGE) CATALOGI EN KUNSTBOEKEN
De Bergense School en Piet Boendermaker : kunstverzamelaar in Amsterdam en Bergen / Piet Spijk . - Zwolle : Waanders, 1997. - 254 p. - (ISBN 90-400-9957-X) Uitgave bij tentoonstelling 'De collectie Boendermaker' in Museum Kranenburgh te Ordnung muss sein : das Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Wien / ed. Felicitas Heimann-Jelinek ; Beitr., et al. Bettina Dräxler . - Wien : Jüdisches Museum Wien, 2007. - Uitgave bij tentoonstelling in Jüdisches Museum Wien, 04/07 - 21/10/2007.
The history museum of the Romanian Jews "Chief-rabbi dr. Moses Rosen" / Hary Kuler ; Lya Benjamin ; forew. Nicolae Cajal ; transl. Viviane Prager . - Bucharest : Hasefer, 2002. - 15 Jahre Jüdisches Museum Wien im Palais Eskeles : 1993 bis 2008 / Hg. Alfred Stalzer ; Hg. Karl Albrecht-Weinberger . - Wien : Jüdisches Museum Wien, 2008. - 153 p. – A collection of various Jewish folk art. - New York : Moriah Gallery, 2008. - [32 p.] Israeli and international art, sale 8505, New York, Tuesday, December 16, 2008. - New Important Judaica, sale 8504, New York, Wednesday, December 17, 2008. - New York : Judaïca : Paris - Hotel Drouot [.] le Mercredi 26 Novembre 2008 à 14 heures. - Paris : FOTOGRAFIE, MUZIEK, FILM
Foto : Bert Nienhuis / Bert Nienhuis ; teksten Gerard van Westerloo . - Amsterdam :
Atlas, 2008. - 175 p. - (ISBN 978-90-450-1292-6) Music of the Sephardim / Abraham Lopes Cardozo . - New York : Herzl Press, 1960. - 71 p.
Le mois du film documentaire : Ruth Beckermann, histoire(s) au temps présent. - Paris : Bibliothèque Centre Pompidou, 2002. – 23 p.
GESCHIEDENIS : ALGEMEEN EN PER PERIODE
Impulse für Europa : Tradition und Moderne der Juden Osteuropas / red. Manfred Sapper .
- s.l. : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008.
The Jewish-Christian controversy from the earliest times to 1789 : vol. I : history / Samuel Krauss ; ed., rev. William Horbury . - s.l. : Mohr Siebeck, 2008. - XIV, 310 p. – The future of the Holocaust : between history and memory / Berel Lang . - Ithaca ; London : Cornell University Press, 1999. - XIV, 198 p. - (ISBN 0-8014-8569-X) Robbery and restitution : the conflict over Jewish property in Europe / ed. Martin Dean ; ed. Constantin Goschler, Philipp Ther . - New York : Berghahn Books, 2008. - XI, 295 p. – Eine Debatte ohne Ende? : Raubkunst und Restitution im deutschsprachigen Raum / Hg.
Julius H. Schoeps ; Hg. Anna-Dorothea Ludewig . - Berlin : Verlag für Berlin-Brandenburg, 2007. - 327 p. - (ISBN 978-3-86650-641-1) The bagel : the surprising history of a modest bread / Maria Balinska . - New Haven : Yale University Press, 2008. - XX, 220 p. - (ISBN 978-0-300-11229-0) Jews and shoes / Edna Nahshon . - Oxford : Berg Publishers, 2008. - XII, 226 p. – GESCHIEDENIS – BUITENLAND
The synagogues of Istanbul / photogr. Izzet Keribar ; text Naim A. Güleryüz ; transl. Leon Keribar ; project coord. Gila Erbes . - Isranbul : Gözlem Gazetecilik Basin Ve Yayin As, 2008. - 208, 133 p. - (ISBN 978-9944-994-26-2) Vol. 1: The synagogues of Istanbul. Vol. 2: The synagogues of Thrace and Anatolia.
Wiener Jahrbuch für jüdische Geschichte, Kultur & Museumswesen, Band 8 - 2008 : Musik & Widerstand / Hg. Michael Haas . - Wien : Jüdisches Museum der Stadt Wien, 2008. - 199 p. – (ISBN 978-3-901398-50-6) Ghettostadt : Lodz and the making of a Nazi city / Gordon J. Horwitz . - Cambridge : Harvard University Press, 2008. - 395 p. - (ISBN 978-0-674-02799-2) Seventy years of existence : six hundred years of Jewish life in Romania : forty years of partnership Federation of Jewish Communities of Romania (Fedrom) / ed. Aurel Vainer (et al.). - s.l. : Federation of Jewish Communities, 2008. - 95 p.
Zweihundert Jahre zusammen : die Juden in der Sowjetunion / Alexander Solschenitzyn ; Übers. Andrea Wühr und Peter Nordqvist . - München : Herbig Verlag, 2007. - 608 p. – Zweihundert Jahre zusammen : die russisch-jüdische Geschichte 1795-1916 / Alexander Solschenizyn ; Übers. Kurt Baudisch und Übers. Holger von Rauch . - München : Herbig Verlag, 2002. - 560 p. - (ISBN 3-7766-2287-3) Jewish London : an illustrated history / Gerry Black . - rev. ed. - Derby : Breedon Books Publishing, 2008. - 176 p. - (ISBN 978-1-85983-593-7) Jewish heritage in England : an architectural guide / Sharman Kadish . - Swindon : English heritage, 2006. - XX, 220 p. - (ISBN 978-1-905624-28-7) British chief rabbis : 1664-2006 / Derek Taylor ; forew. Abraham Levy . - London : Vallentine Mitchell, 2007. - XIII, 457 p. - (ISBN 978-0-85303-611-1) Laten we hun lied verder zingen, : de heropbouw van de joodse gemeenschap in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960) / Veerle Vanden Daelen . - Amsterdam : Aksant, 2008. - 512 p. - (ISBN 978-90-5260-249-3) The Columbia history of Jews and Judaism in America / Marc Lee Raphael . - New York : Columbia University Press, 2008. - 490 p. - (ISBN 978-0-231-13222-0) ISRAEL en ZIONISME
World labour and Jewish people : the Jewish case before the World Trade Union conference, London, february 6th to 17th, 1945. - London : Poale Zion, 1945. - 31 p.
The American Colony family album. - Jerusalem : The American Colony of Jerusalem, 2008. - 179 p. - (ISBN 978-965-91226-0-8) In the footsteps of Abraham : the Holy land in hand-painted photographs / Richard Hardiman ; Helen Speelman ; forew. Joël J. Cahen . - New York : Overlook Duckworth, 2008. - 364 p. – (ISBN 978-1-59020-107-7) Naar zonnige landen in donker getij : met 46 illustraties / A.M. de Jong . - Amsterdam : GESCHIEDENIS : NEDERLAND
De ketterij van Spinoza : onsterfelijkheid en het Joodse denken / Steven Nadler ; vert.
Frans van Zetten . - Amsterdam : Atlas, 2008. - - (ISBN 9789045014050) Oorspr. titel: Spinoza's Heresy : immortality and the Jewish mind, 2001.
Bekeerings-geschiedenis van drie joodsche kinderen, zijnde alle drie zusters van 8, 10 en 12 jaren oud. - Amsterdam : F.G.L. Holst, 1850 (ca.). - 12 p.
Avegoor en het kamp 'Palästina' in Ellecom / R.E. Taselaar Terugblik '40-'45, vol. 46(2008), nr. 9, p. 2-22 Rekenschap : een historisch en financieel onderzoek naar het vermogensbeheer van Joodse oorlogswezen / J. Joor ; F. Hoek . - s.l. : Joods Maatschappelijk Werk, 2008. - 39 p.
AMSTERDAM
Livro de Bet-Haim do Kahal Kados de Talmud-Torah : comessado em Pesah do anno de 5399 em Amsterdam ; Het begrafenisregister van de Portugees-Israëlietische gemeente Talmud Torah te Amsterdam 1639-1648 / Lydia Hagoort ; W.Chr. Pieterse . - Amsterdam : Stadsarchief Amsterdam, [2008]. – 223 p.
De canon van Amsterdam / red. Piet de Rooy ; red. Emma Los . - Amsterdam : Boom, 2008. - 259 p. - (ISBN 978-90-8506-683-5) Panden die verhalen : een kleine oorlogsgeschiedenis van de Utrechtse Maliebaan / Wout Buitelaar . - Utrecht : Matrijs, 2008. - 139 p. - (ISBN 978-90-5345-345-2) Groninger Kerken, vol. 25(2008), nr. 4, p. 97-122 Speciaal nummer bij de 25e jaargang van Groninger Kerken.
Zaltbommel 1942-1945 : een gemeente onder nationaalsocialistisch bestuur / Cees Kooman . - Zaltbommel : Aprilis, 2008. - 387 p. - (ISBN 9789059942080) Terugblik op de Arnhemse synagogen : de geschiedenis van de synagoge aan de Bulletin St. Oude Gelderse Kerken, vol. 28(2002), nr. najaar, p. 18-29 Handhaven onder de nieuwe orde : de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog / Frank van Riet . - Zaltbommel : Aprilis, 2008. - 815 p. – BIOGRAFIE ; GENEALOGIE ; PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS
Spinoza 1632-1957 / Onno Damsté . - Amsterdam : Stichting IVIO, 1957. – 16 p.
Libertas philosophandi : Spinoza als gids voor een vrije wereld / red. Cis van Heertum . - Amsterdam : In de Pelikaan, 2008. - 336 p. - (ISBN 978-90-71608-24-7) Uitgave tegelijkertijd met gelijknamige tentoonstelling in Bibliotheca Philosophica De lange schaduw van Sobibor : het verhaal van Marion / Janneke de Moei . - Amstelveen : Stichting Sobibor, 2008. - [20] p.
Nawoord Zoutwaterliefde / Coen van 't Veer . - s.l. : s.n., s.a. - [10 p.] Herman Salomonson schreef in 1929 onder zijn pseudoniem Melis Stoke de roman In het hart van de hel : Sonderkommando in de gaskamers en crematoria van Auschwitz / Zalmen Gradowski ; inl. Philippe Mesnard ; inl. Carlo Saletti ; vert. inl. Martine Woudt ; vert. Ariane Zwiers en Justus van de Kamp . - Laren : Verbum, 2008. - 263 p. - (ISBN Twelve years of Nazi terror / Heinz Hesdörffer . - Pittsburgh : Rosedog Books, 2008. - X, Oorspr. titel: Bekannte traf man viele. : Aufzeichnungen eines deutschen Juden aus dem Winter 1945/46. - Chronos Verlag : Zürich, 1998.
NASLAGWERKEN ; MUSEOLOGIE; OPSTELLENBUNDELS; JAARBOEKEN
Cultuurbeleid in Nederland. - Den Haag ; Amsterdam : Min. van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ; Boekmanstudies, 2007. - 192 p. - (ISBN 978-90-6650-090-7) Maria Nunes : ketter in Lissabon, lieveling in Londen, heldin van Amsterdam /
script Frans Lavell ; vertelster Naomi Nieuwenhuizen-Stern De romantische avonturen van een joodse asielzoekster tijdens Hollands strijd voor geloofsvrijheid. De prelude van de musical.
La fille de Mendel - interview excerpts / Martin Lemelman
Gefilmd interview van Martin Lemelman met zijn moeder over haar leven in de jaren dertig in de Poolse sjtetl en over de wonderbaarlijke wijze waarop ze de holocaust heeft Le voyage d'Amnon = Amnon's journey / prod. Jacob Hertz ; ed. Ada Etgar ; dir. Sylvie
Documentaire over Amnon Weinstein, vioolbouwer in Tel Aviv, die 15 jaar geleden besloot zich toe te leggen op het verzamelen en restaureren van violen van gedeporteerde joodse musici, instrumenten die nog in concentratiekampen en getto's werden bespeeld. In dit portret gaat Amnon ook op zoek naar de sporen van zijn vaders muzikale leven als violist in Vilna, van waaruit hij in 1938 vertrok.
DVD 40001990, 30 minuten (2008-12-07, Joodse Omroep) Joods Comedy Cafe : deel 1 / presentator Greg Shapiro ; uitvoerenden Matanja Pinto ;
Awraham Meijers ; Lex Boeken ; Gary Feingold ; Etty Elbaz ; Adam Fields Registratie van een wedstrijd voor joods comedytalent, gehouden op 23 oktober 2008 in het Comedy Theater aan de Nes in Amsterdam.
DVD 40001991, 25 minuten (2008-11-23, Joodse Omroep) Misjpoge : dl. 13 / eindredactie Deborah van der Starre
Over bridgen voor blinden en slechtzienden. Over de gemeente Beit Ha-Chidush in Amsterdam. Verder archiefbeelden van de Cinetone Filmstudio's in Duivendrecht, in 1933 opgericht door de gebroeders Biederman. In deze studio's, ook bekend onder de naam Hollands Hollywood, werden films als "De Jantjes" en "Draaien altijd maar draaien" DVD 40001992, 25 minuten (2008-12-21, Joodse Omroep) Misjpoge : dl. 10 / eindredactie Deborah van der Starre ; uitvoerenden Di Gojim
Uitzending in het teken van chanoeka. Opnamen van de klezmerband Di Gojim tijdens een repetitie voor en een uitvoering van een chanoeka-concert. Verder een reportage vanuit de Hogeschool INHolland over de opleiding Joods Pastoraal Werk.
DVD 40001993, 27 minuten (2008-12-21, Joodse Omroep) GoGo, Kosher! / presentatie Michel de Hond
Twee joodse teams binden de strijd met elkaar aan wie binnen 30 minuten het lekkerste koosjere gerecht op tafel krijgt. Thema in deze aflevering: Chanoeka.
DVD 40001994, 38 minuten (2008-12-25, Geschiedenis TV) In Europa, dl. 22 / presentator Geert Mak ; regie Britta Hosman ; research Eric Velthuis
Over de na-oorlogse houding van Europa ten aanzien van de jodenvervolging. Lange tijd verdrongen Europese landen hun eigen aandeel in de Holocaust. Sommige zijn er nog Ulshoneinu rinah : 32 traditional tunes for shir hamaálot as sung by Danish Jews
/ Ralph Levitan ; Pinchas Melchior ; Ino Schwarz Traditionele melodieën gezongen door Deense Joden.
Purim or the Sortilege / Budapest Klezmer Band ; piano, comp. Ferenc Jávor ; viool,
zang Katica Illényi ; klarinet István Kohán ; accordeon Anna Nagy ; trombone Gábor Tamás ; contrabas Gábor Kiss ; drum Balázs Végh Muziek geschreven door Ferenc Jávor, leider van de Budapest Klezmer Band, voor het ballet 'Purim' van de Györ Ballet Company. In 1999 was de premiere.
The forgotten voice of the Jeruzalémská Synagogue in Prague : Cantor Ladislav
Moshe Blum, personal recordings 1978-1983 / voorzanger Ladislav Moshe Blum
Selectie van privé-opnamen van de bekende chazan Ladislav Moshe Blum (1911-1994) die hij tussen 1978 en 1983 maakte in de Jeruzalémská Synagogue. Hij maakte deze opnamen om de locale traditie voor volgende generaties te bewaren. Blum was de laatste voorzanger uit het vooroorlogse tijdperk.
FOTOGRAFIE (verworven of beschreven)
Fotoalbum met 62 foto's uit de nalatenschap van Dina Monas (1900- Fotoalbum met 28 foto's (en 11 losse foto's) van Dina Monas uit Brooklyn, Isaak Monas in Arabisch kostuum, ca. 1920 Familiefoto met Rachel Monas-Delmonte (1857-1943) en vier van haar zonen waaronder Isaac Monas (rechts), ca. 1939 Groepsfoto t.g.v. het huwelijk van Isaac Monas en Sietske Helmens, 1913 Choepa van een echtpaar (vermoedelijk uit de familie Monas), ca. 1940 Foto van onbekend echtpaar (vermoedelijk uit de familie Monas), ca. 1940 Portretfoto van Rachel Monas-Delmonte (Opoe Ra), ca. 1937 Salomon Cohen, sneldichter en eigenaar tabakswinkel, bij zijn winkel in de Havenstraat nr. 141 te Delfshaven (Rotterdam), circa 1982 Kunstenaar Wijnand Grijzen (1906-1995) samen met zangeres en danseres Chaja Goldstein (1908-1999) in zijn huis aan de Leidsestraat in Kunstenaar Wijnand Grijzen (1906-1995) (links), pottenbakker Bert Nienhuis en Henk Niegeman gefotografeerd door Chaja Goldstein (1908- 1999) in de omgeving van Berlijn, ca. 1930 Klassenfoto van de Nicolaas Maesschool in Amsterdam, oktober 1936 Klassenfoto van de Nicolaas Maesschool in Amsterdam, ca. 1937 Groepsfoto van enkele leerlingen van de Nicolaas Maesschool in Klassenfoto van de Nicolaas Maesschool in Amsterdam gemaakt tijdens Klassenfoto van de Nicolaas Maesschool in Amsterdam gemaakt voor de Leerlingen van de Nicolaas Maesschool in Amsterdam tijdens een toneelstukje ter gelegenheid van het afscheid van de zesde klas, 1941 Kinderen op straat op de Hobbemakade in Amsterdam met Els van Hasselt (1935-1944) (3e van links) en haar zusje Karla van Hasselt (1937-1944) Fotoalbum met foto's en ansichtkaarten van Rotterdam voor en na het bombardement waaronder een van de verwoeste synagoge aan de De heer en mevrouw Speelman, zittend in het gras tussen de bloemen Mevrouw Speelman thuis in Nederland, november 1931 Catharina Helmina Koperberg (1892-1943) en haar broer Henri Koperberg De familie Koperberg zittend in hun tuin, ca. 1902 Portretfoto van dr. Ella Julie Koperberg (1897-1943), ca. 1940 Portretfoto van Catharina Helmina Koperberg (1892-1943), ca. 1940 Pasfoto van Marcus Koperberg (1858-1938) genomen elf dagen voor zijn Catharina Helmina Koperberg (1892-1943) op de waranda van een vakantiehuis in Zwitserland (?), ca. 1932 Prentbriefkaart van de Rulstraat in Oosterhout waar Jonas Koperberg Catharina Helmina Koperberg (1892-1943), ca. 1918 Jongensportret van Israel Querido (1872-1932), ca. 1882 Israel Querido (1872-1932) als jongeman, ca. 1890 Israel Querido (1872-1932) als jongeman, ca. 1890 Israel Querido (1872-1932) met zijn zoontje Arie, ca. 1898 Israel Querido (1872-1932) verkleed als visser, ca. 1905 Portretfoto van kunstschilder Cornelis Spoor (1867-1928) met handgeschreven opdracht aan de achterzijde aan zijn vriend Israel Querido Portretfoto van cellist Gerard Hekking (1879-1942) met handgeschreven opdracht aan de achterzijde aan zijn vriend Israel Querido (1872-1932), ca.
Israel Querido (1872-1932) in zijn werkkamer in Scheveningen, ca. 1906 Israel Querido (1872-1932) lachend, december 1914 Israel Querido (1872-1932) lopend langs een kapperszaak, ca. 1914 Israel Querido (1872-1932) met het echtpaar J.H. Speenhof, ca. 1915 Israel Querido (1872-1932) met professor Ornstein en zijn vrouw en het Israel Querido (1872-1932) staand in een tuintje, ca. 1915 Israel Querido (1872-1932) zittend met zijn hand onder zijn hoofd, ca. 1915 Israel Querido (1872-1932) op straat met een sigaar in zijn hand, ca. 1922 Israel Querido (1872-1932) bij het Jaagpad t.b.v. het schrijven van "Manus Israel Querido (1872-1932) wandelend over het Jaagpad langs de Nieuwe Israel Querido (1872-1932) met hoed en sigaar, ca. 1926 Israel Querido (1872-1932) in gezelschap van onder andere Dirk Schäfer en Israel Querido (1872-1932) achter het raam van een huis in de Eerste Goudsbloemdwarsstraat waar hij zijn roman "De Jordaan" schreef, ca. 1922 Israel Querido (1872-1932) en twee volksvrouwen in de deuropening van zijn woning in de Eerste Goudsbloemdwarsstraat waar hij zijn roman "De Israel Querido (1872-1932) op De Ruijterkade langs het IJ in Amsterdam in de aanwezigheid van twee vissers en een onbekende man, ca. 1922 Israel Querido (1872-1932) tussen havenarbeiders op De Ruyterkade in Amsterdam ter voorbereiding van zijn roman "De Jordaan", ca. 1922 Israel Querido (1872-1932) tussen arbeiders bij de visafslag ter voorbereiding van zijn roman "De Jordaan", ca. 1922 Israel Querido (1872-1932) tussen arbeiders bij de visafslag ter voorbereiding van zijn roman "De Jordaan", ca. 1922 Israel Querido (1872-1932) tussen arbeiders bij het betaalkantoor van de visafslag ter voorbereiding van zijn roman "De Jordaan", ca. 1922 Israel Querido (1872-1932) maakt zittende met zijn hospita in de woonkamer van zijn woning in de Eerste Goudbloemsdwarsstraat aantekeningen voor zijn roman "De Jordaan", ca. 1922 Israel Querido (1872-1932) in Zandvoort met hoed in strandstoel, ca. 1928 Objectfoto van een door David Lang getekend portret van Israel Querido Israel Querido (1872-1932) met een keu in zijn hand staand naast een Groepsfoto met onder andere Andries de Rosa bij de onthulling van een plaquette in de Israël Queridoschool ter herinnering aan Israel Querido Plaquette in de Israël Queridoschool ter herinnering aan Israel Querido Ted Andriesse voor het huis Van Speijkstraat 17 in Utrecht, voorjaar 1947 Ted Andriesse op de Ezelsdijk, Utrecht, 17 augustus 1950 Foto's (2) van Ted Andriesse op Texel tijdens een uitje van Haboniem, Ted Andriesse zittend op een muurtje, juni 1953 Foto's (5) van het huwelijk van Ted Andriesse met Herman Musaph op 11 Herman Musaph rondlopend met een Torarol tijdens een dienst bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, ca.1985 Ted Musaph-Andriesse thuis zittend op de bank tijdens een interview over Ted Musaph-Andriesse staand naast een auto met geopend portier, ca.
Foto's (2) van Herman Musaph tijdens een conferentie over seksuologie in Herman Musaph en zijn vrouw Ted Musaph-Andriesse tijdens het in ontvangst nemen van de Magnus Hirschfeld-penning in Berlijn in juli 1990 Herman Musaph naast een spreekgestoelte in de jaarbeurs, ca. 1980 Anna Louise Enthoven op hoge leeftijd bij haar afscheid als directrice van de Vogue Studio's geflankeerd door de nieuwe directieleden, circa 1985 Chaim (Herman) Natkiel en zijn vrouw, circa 1985 Foto's (2) van Chaim (Herman) Natkiel en andere mensen staand in een loods naast het monument voor het joodse verzet, ca. 1989 Foto's (3) van Chaim Natkiel bij een bezoek aan een school, ca. 1990 Chaim (Herman) Natkiel staand achter een spreekgestoelte ter gelegenheid van de onthulling van het monument voor het joodse verzet Nathan Altman (midden) met twee andere mannen, 1967 Het beeld "Verzoendeksel" van Ida Kleiterp, 2008 Rehuel (Felix, Flip of Freek) d'Ancona (1902-1978) met zijn moeder Milca Klassenfoto met onder andere Rehuel (Felix, Flip of Freek) d'Ancona (1902- Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) als jonge man, ca. 1920 Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) met (links) zijn halfbroer Izaak Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) met andere gevangenen in het rijkswerkkamp "De Vecht" bij Dalfsen in Overijsel, ca. 1942 Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) met andere gevangenen op een paard en wagen in de omgeving van het werkkamp "De Vecht" bij Dalfsen, ca.
Foto's (6) van de familie van Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978), circa Foto's (2) van de joodse begraafplaats in Elburg, ca. 1970-1980 Foto's (2) van het exterieur van de synagoge in Enkhuizen, circa 1970-1980 Foto's (2) van een schilderij en een tekening van Agnes van de Brandeler uit omstreeks 1955 van de synagoge in Hengelo (Gld.), ca. 1970-1980 DOCUMENTEN
Affiche ter aankondiging van de openbare verkoop van het pand aan Notitie betreffende geldbedragen die verschillende leden van de familie de Pinto bezaten, gekopieerd 15 februari 1858 Handgeschreven naamlijstjes (2) voor de oproeping van lezers uit de Tora tjidens Simcha Tora en Sjabat Beresjit in een Port. Isr. gemeente, circa Handgeschreven samenvatting van "Extramento da Esnoga nova", het werk dat door David de Castro Tartas werd uitgegeven bij gelegenheid van de inwijding van de Portugese Synagoge, s.a.
Handgeschreven kopie van Exodus 15, ook genoemd "het lied", circa Handgeschreven kopie van de inhoudsopgave van een Tenach, in het handschrift van Isaac Henriques de Castro (1771-1849) Doorslagen van 'Wertschaetzungen' (241), gedaan door diverse onroerendgoed-taxateurs, in opdracht van de Niederländische Grundstücksverwaltung, van onroerend goed in joods bezit, februari 1942 Brief van Siegmund Meijler aan de heer en mevrouw Meindertsma in Oudeschans (Gr.) om ze te bedanken voor hulp tijdens de bezetting, 1945 Boek over Nederlands-Indië met voorin de namen van leerlingen van de joodse school in de Duinstraat in Den Haag (of Scheveningen?) die gedwongen de school moeten verlaten, 1942 Orde van dienst van de synagogale eredienst in de synagoge van 's- Hertogenbosch ter gelegenheid van de bar mitswa van David Ferdinand Cahen in augustus 1960 en van Joël Jacob Cahen in januari 1962 Arbeidsreglement en enige losse stukken (6) met betrekking tot chroomlederfabrief "De Amstel" v/h L.S. Gompen, 1939-1941 Dossier met betrekking tot de totstandkoming van het monument voor Eenbladsdruk met Hebreeuws gebed gedrukt t.g.v. het 25-jarig bestaan Ex-libris van M.L. Hes, gemaakt door Elie Content, 2008 Cursusboek "Inleiding in de joodse geschiedenis" samengesteld door Verklaring van Rega Farbschmul met herinneringen aan haar doodgeboren kind en de dreiging van deportatie, ca. 1942 Notitie van Salomon de Zwarte, achterop een vergunningsbriefje van Westerbork, over het wegbrengen en afscheid nemen van zijn schoonzus Vergunningen (5) op naam van Salomon de Zwarte om zich buiten zijn barak te begeven, teneinde dienst te doen op transportdagen, Vergunning op naam van kampkok Salomon de Zwarte, om met buitengewoon verlof vanuit werkkamp 't Zand naar Amsterdam te reizen, met gebruikmaking van de trein, 15 juli 1944 Arbeidskaart op naam van Salomon de Zwarte, kamp Westerbork, juni Aanmeldingsbewijs 'voor personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede', op naam van Salomon de Zwarte, april 1941 Vergunningen (5) op naam van Salomon de Zwarte, om zich wegens werkzaamheden buiten zijn barak te begeven, kamp Westerbork, juli- Gedrukt blaadje met voorschriften in Kamp Westerbork Verklaringen (2) dat Salomon de Zwarte doktersafspraken heeft in Brief van C.J.F. Stuhldreher van het RIOD aan fotograaf Peter Hunter over Bewijs (in kopie) van het eervol ontslag van Frits Markus (1909) uit Briefkaart uit Westerbork met laatste levensteken van de Rotterdamse kinderarts Jeanne Amalia Bles (1875-1945) gericht aan de familie Alma in Zakelijke documenten (10) met betrekking tot Rehuel (Felix) d'Ancona, Brieven (17) en briefkaarten (2) van Floor Sarlui aan Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) tijdens diens verblijf in het Rijkswerkkamp "De Vecht" bij Dalfsen in Overijssel, 1942 Brief van Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) aan de chef der afdeling secretarie waarin hij Flora Sarlui machtigt zijn wachtgeld te innen, 1942 Brief van Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) aan de directeur van de A.B. Davidsschool over een functie als tijdelijk leraar natuurkunde, 1942 Brief van de directeur van de A.B. Davidsschool aan Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) in het werkkamp "De Vecht" over een functie als Brieven (2) en briefkaarten (3) van Milca d'Ancona-Lobatto, haar zus Sara Brandon-Lobatto en Julia Franken vanuit Amsterdam en Westerbork aan hun resp. zoon, neef en halfbroer Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978), Brieven (8) van Judith (Julie) Franken vanuit Amsterdam aan haar halfbroer Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) in het werkkamp De Vecht Brief van Mies Franken vanuit Amsterdam aan haar halfbroer Felix d'Ancona (1902-1978) in het werkkamp De Vecht bij Dalfsen, 1942 Brief van oud-collega Jan Nielsen aan Felix d'Ancona (1902-1978) in het Brief van Eva Isaacq aan Felix d'Ancona (1902-1978) in het werkkamp De Brief van Cornelia (Corry) Mendes aan Felix d'Ancona (1902-1978) in het Brief van ene Han (een oud-leerling) aan Felix d'Ancona (1902-1978) in Brief van ene Sam uit Amsterdam aan Felix d'Ancona (1902-1978) in het Brief van zijn vrienden Jan, Ans, Johan, Wim, Ben en Annie uit Amsterdam aan Felix d'Ancona (1902-1978) in het werkkamp De Vecht Brieven (4) van ene Annie uit Den Haag aan Rehuel (Felix) d'Ancona (1902-1978) in het werkkamp "De Vecht" bij Dalfsen, 1942 Plaatsbewijzen (4) van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam voor de diensten tijdens de hoge feestdagen in 5769 (2008) Drukwerk (menukaart en uitnodiging) met betrekking tot het vertrek van Ivar Samrén en het aantreden van Tom de Swaan als voorzitter van het Dossier met enige schetsen en tijdschriftillustraties van Anna Louise Drukwerk van pyjamafabriek Nobelt in Haarlem met in memoriam van verschillende omgekomen joodse personeelsleden, 1946 Programmaboekje van de "Joodsche Schouwburg", met het Joods Symfonie Orkest onder leiding van Albert van Raalte, op 14 december Programmaboekje van het eerste abonnementsconcert (Februari-serie) van het Joods Symfonie Orkest onder leiding van Albert van Raalte, in de "Joodsche Schouwburg", op 5 februari 1942 met als solist Louis Schuyer Programmaboekje van het tweede abonnementsconcert van het Joods Symfonie Orkest onder leiding van Albert van Raalte, in de "Joodsche Schouwburg", op 15 januari 1942 met als soliste Ré Koster Programmaboekje van het tweede abonnementsconcert (Februari-serie) van het Joods Symfonie Orkest onder leiding van Albert van Raalte, in de "Joodsche Schouwburg", op 15 februari 1942 met als soliste Judith Toff Programma van het Sellmeijer's Theater "Theater van de Lach", van de kinder-revue "Lachen is gezond" van Willy Rosen, 25 tot en met 28 Notariële akte met betrekking tot de nalatenschap van en bepalingen betreffende de gang van zaken na het overlijden van Jonas Koperberg, horlogemaker te Oosterhout, o.a. betreffende zijn grafsteen,1897 Uittreksel geboortenregister van de gemeente Oosterhout m.b.t. Marcus Uittreksel uit het overlijdensregister van van de gemeente Utrecht m.b.t.
Estella Koperberg-Catz op 28 november 1908, 1912 Formulier van van de gemeente Utrecht met betrekking tot uitgifte en grafrecht van een graf aangekocht door Marcus Koperberg t.b.v. zijn Vergunning van B&W van Utrecht tot plaatsing van een grafsteen, 1909 Noariële aktes (3) met betrekking tot het overlijden en de nalatenschap Uittreksel uit het geboorteregister van Batavia m.b.t. de geboorte van Catharina Helmina Koperberg (1892-1943), 1892 Diploma's (4) en inschrijvingsbewijzen voor de Rijksuniversiteit Utrecht (4) ten name van Catharina Helmina Koperberg (1892-1943), 1914-1921 Zakelijke stukken (48) met betrekking tot Catharina Helmina Koperberg Handgeschreven levensbericht van Ella Julie Koperberg, 1931 Uittreksel uit het geboorteregister van te Batavia t.n.v. Ella Julie Inentingsbewijs voor koepokinenting t.n.v. Ella Julie Koperberg, 1907 Cijferlijst van de HBS ten name van Ella Julie Koperberg, 1916 Diploma’s en getuigschiften (7) van Ella Julie Koperberg, 1916-1924 Doctorsbul van Ella Julie Koperberg met drie geschreven afschriften, 1931 Verklaring van de Joodse Raad dat Dr. E. J. Koperberg te Utrecht haar Brief van de Gemeente 's-Hertogenbosch aan Mej. dr. E. J. Koperberg dat zij is aangewezen als lerares plant- en dierkunde aan het Joods Lyceum, Brief van de Gemeente Utrecht aan Mej. dr. E. J. Koperberg dat zij is benoemd als tijdelijk lerares aan het Joods Lyceum Utrecht, 1942 Zakelijke stukken (48) met betrekking tot Ella Julie Koperberg (1897- Overlijdensbericht van Theodore J.H. Gusten, de echtgernoot van Chaja Goldstein, en door haar ondertekend en gestuurd aan haar vriend Documenten (ca. 20) m.b.t. de families Monas, 1892-1993 Brief op eigen briefpapier van danslerares Martha Mendel-de Vries aan mevrouw Z. ten Have-van der Werff ("Lieve Zus"), 1933 Boek "Het Jongetje" van Henri Borel met stempel van bibliotheek van de essencefabirek N.V. Polak & Schwarz, 1941 Documenten (3) m.b.t. Moos Cohen, ca. 1939 Gastenboekje, brief en 2 foto's van Henriëtte Pimentel, directrice van de creche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, 1927 Losse stukken en krantenartikelen m.b.t. seksuoloog Herman Musaph, Diverse stukken met betrekking tot de werkzaamheden van Nechamah Documenten en foto's met betrekking tot Werner Löwenhardt (1919- Documenten met betrekking tot Ted Musaph-Andriesse (1927), waaronder haar diploma Hebreeuwse taal- en letterkunde, 1950-1983 Documenten (ca. 31) met betrekking tot Marianna Trompetter-Löwin, Gedrukte fotovellen over de Staat Israël met twee exemplaren van de

Source: http://www.jhm.nl/documenten/aanw%202008%20-%20oktober%20-%20december.pdf

Microsoft word - aridol spc.doc

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Aridol, inhalation powder, hard capsule. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION 1 capsule contains 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg or 40 mg mannitol. The delivered dose from each of the 5, 10, 20 and 40 mg capsules is approximately 3.4, 7.7, 16.5 and 34.1 mg, respectively. For a full list of excipients, see section 6.1. 3.

Microsoft word - dl04 cancel e-day licence _final_.doc

10 Sin Ming Drive Singapore 575701 Tel: 1800-CALL LTA (1800-2255 582) Fax: (65) 6553 5329 APPLICATION TO CANCEL E-DAY LICENCE FOR OFF-PEAK/WEEKEND CAR You may take 5 minutes to complete this form. You will need the following information to fill in the form: 1. The vehicle registration number; 2. The current e-Day Licence(s) usage date(s), if available (not applicable to undated e-Day Lic

Copyright © 2018 Medical Abstracts