Ap079-00

Examentijd! Boeken die het denkwerk vergemakkelijken. Blz. 22
Gezondheid van het Haar DS™met Probiotic ST11 DS : Dubbel systeem Probiotic ST11 + Vitamine B8 TWEEWEKELIJKS BLAD VOORBEHOUDEN AAN APOTHEKERS
6 DECEMBER 2010
ROULARTA MEDICA
RAKETSTRAAT 50, BUS 14
1130 BRUSSEL
Geneesmiddelen verdwijnen, want brengen te weinig op
Online melden van bijwerkingen
dat het welbepaalde - en enige op de Belgische inderdaad op vraag van de producent in België geschrapt is. Maar dat de specialiteit in hoofd- stuk IV bis is ingeschreven waardoor de invoer van de betrokken specialiteit uit een ander Sinds 1997 zijn er op die manier 300 molecu- Roer omgooien
len uit de handel gehaald. “Dit leidt zelden Vld). | Désirée De Poot
tot een probleem”, zegt de minister. Wel is er het roer omgooien als ze de volgen-de jaren wil overleven. Dat is in het Riziv een werkgroep ‘onbeschikbaarheid’ op- gericht die alle meldingen over een eventuele amantadine om de molecule in België van de Translationeel werken wordt het begrip van de toekomst.
markt te halen. “Ons beleid van prijsreductie derzoekt. Tegen het najaar van 2011 zal de van geneesmiddelen heeft ook nadelen”, zegt web site van het FAGG trouwens inlichtingen Maggie De Block. “Regelmatig trekken firma’s publiceren over de terugtrekkingen uit de De apotheker van de toekomst
geneesmiddelen uit de markt terug omdat ze de productie ervan niet meer rendabel vinden.
Zo’n terugtrekking is vooral pijnlijk voor patiën- zullen ook mogelijke alternatieven op ver- van die apotheker is in dat grote toekomstplan. Dat blijkt ook uit Me- ten wanneer er geen alternatief op de Belgische markt is. Dat is het geval met amantadine, een Hoofdstuk IV bis
beurs ter wereld, die in Düsseldorfplaatsvond.
middel dat wordt voorgeschreven voor patiën- Maggie De Block wilde dan ook weten hoe vaak Onmisbaar
ten met MS en Parkinson. Zij zijn genoodzaakt de overheid met dit soort situaties wordt Kamerlid Maggie De Block is niet tevreden met om naar Nederland te gaan en daar een genees- geconfronteerd en wat er aan wordt gedaan.
dit antwoord. “Het probleem met de huidige Borstvoeding tegen obesitas
middel te kopen dat drie keer zo duur is.” Minister Laurette Onkelinx antwoordde haar ontslagnemende regering is dat elke mondelin- Dat kinderen die borstvoeding hebben gekregen later minder kans ge vraag verzandt en dat we daarom onze vragen schriftelijk moeten stellen. Maar een schriftelij- zocht en bewezen. Maar nu heefteen onderzoekster de reden daar- ke vraag heeft geen repliek. Ik weet uit de praktijk voor ontdekt. Kinderen die borst-voeding hebben gekregen, grijpen wat het missen van amantadine voor de patiënt Elk product kan op e-voorschrift
betekent. Als een patiënt twee dagen verstoken blijft van het geneesmiddel, dan zié je dat. Dit is “Alles wat op papieren voorschrift kan voorgeschreven worden, kan ook Leve de chocolade!
voor mij dus een onmisbaar medicament. De elektronisch.” Dat zegt professor Marc Nyssen, projectleider Recip-e als apotheker doet zijn best. Hij probeert het op antwoord op de stelling van Marc Gryseels dat het e-voorschrift alleen maar een ordentelijke manier in het buitenland te geneesmiddelen mag bevatten. | D.D.P.
bestellen en de bestelling wat te groeperen.
Chocolade is een levenselixir enPierre Marcolini is de god van de Maar het klopt niet. De overheid zou recht- chocolade. Hij heeft nu een boek geschreven met vooral recepten streeks moeten tussenkomen en er zelf voor zorgen dat deze ‘verdwenen’ geneesmiddelen In ons vorig magazine stelde Marc Gryseels, afgevaardigd bestuurder van Bachi, dat er een probleem dreigt te rijzen met het e-voorschrift omdat daar, zo stelde hij toch, alleen maar geneesmiddelen op kunnen vermeld worden. “Totaal onjuist”, zegt professor Nyssen. ◆ Zie blz. 9
via de groothandel bij de apotheker terechtkunnen komen. ◆ www.deapotheker.be

Source: http://maggie.immobizon.be/wp-content/uploads/2010/12/Art-Apotheker-06-12-20102.pdf

osteopathic healthcare of maine

Autism-Spectrum Health Questionnaire (includes children without an official diagnosis) Please bring this completed form with you to your initial visit with Dr. Keelyn Wu at the Portland Osteopathic Children’s Clinic. Child’s Name:___________________________ Today’s date_______________________Child’s Age:______ Date of Birth:__________Referred by:_________________________Parent

Doi:10.1016/s0735-6757(03)00220-

A Prospective, Randomized Pilot Evaluation of Topical Triple Antibiotic Versus Mupirocin for the Prevention of Uncomplicated Soft Tissue Wound Infection ROBERT HOOD, MD,* KENNETH M. SHERMOCK, PHARMD,† Little data exists comparing the safety and efficacy of triple antibiotic itracin zinc, and polymixin B sulfate) or placebo petrolatum ointment (TAO) and mupirocin for prevention of

Copyright © 2018 Medical Abstracts