Fiche wifi

BEDWANTS

Wat zijn bedwantsen?

Een bedwants (Cimex lectularius L.) is een parasitaire wants, die bloed zuigt bij warmbloedige
dieren en mensen. Ze zuigt bloed om telkens een vervelling te kunnen ondergaan. Na vijf
vervellingen (ongeveer 1,5 maand) is de bedwants volwassen en geslachtsrijp. Na bevruchting
kleeft de bedwants haar eieren in een water oplosbare afscheiding secreet aan meubels, wanden,
kledij,… Bij kamertemperatuur komen de eitjes na 15 tot 22 dagen uit. De bedwants wordt
gemiddeld één jaar.
Bedwantsen behoren tot de orde van de Hemiptera of ‘halfvleugelen’ en de onderorde van de Heteroptera. Een volwassen bedwants heeft een sterk afgeplat, ovaalvormig bijna rond lichaam. De voorvleugels zijn slechts in aanleg aanwezig en de achtervleugels ontbreken. De wijfjes zijn 4,5 - 8,5 mm lang, de mannetjes zijn gemiddeld iets kleiner. Bedwantsen zijn roodbruin van kleur; als ze kort tevoren een bloedmaaltijd hebben genomen, is de kleur donkerrood en is het achterlijf gezwollen. Bij 15 – 18°C kunnen de dieren meer dan 6 maanden zonder voedsel. Bij een temperatuur beneden 15°C gaan zij in de "winterslaap", waarbij zij langdurig De bedwants werd vroeger ook verkeerdelijk de wandluis genoemd.
Hoe word je blootgesteld aan bedwantsen?

Bedwantsen verspreiden zich naar aangrenzende woningen via scheuren en naden in muren of via
doorvoeropeningen van leidingen. Bedwantsen komen vooral in de woning terecht via bagage,
meubelen,. Typische voorbeelden zijn overdracht via bagage uit warmere streken of gebruik van
sloophout uit gebouwen waarin bedwantsen aanwezig zijn.
Ze kunnen ook in onze woningen overleven omdat onze huizen worden verwarmd.
Hoe kan de blootstelling aan bedwantsen je gezondheid beïnvloeden?

Bedwantsen zuigen bloed bij mensen. Tijdens deze maaltijd spuiten ze hun speeksel in de wonde.
De steek veroorzaakt een harde, witte jeukende zwelling. Het speeksel en de uitwerpselen irriteren
en zorgen voor jeuk.
Herhaaldelijke beten kunnen leiden tot nervositeit en spijsverteringsproblemen. Personen die
overgevoelig zijn voor de beten van een bedwants, kunnen er zelfs ziek van worden. Kinderen die
herhaaldelijk gebeten worden door bedwantsen zien er bleek uit, zijn lusteloos en hebben weinig
energie.
Bedwantsen verkiezen het bovenlichaam en steken het gezicht, nek, schouders, armen en handen.
De slapende mens wordt niet waker van de steek, die tot 10 minuten kan duren.
Tot op heden is niet bewezen dat bedwantsen besmettelijke ziekten overdragen. Ook AIDS wordt
door bloedzuigende bedwantsen niet overgedragen. Bedwantsen kunnen wel drager zijn van
ziektekiemen zoals hepatitis B. De infectieuze kiemen uit hun uitwerpselen zouden via een wonde
besmetting kunnen veroorzaken.
Bedwantsen hebben stinkklieren, waardoor je, als in ze grote aantallen aanwezig zijn in een ruimte
(bv. slaapkamer), een karakteristieke geur (zoete amandelgeur) kan bespeuren.
Hoe kan je het risico op blootstelling aan bedwantsen beperken?
Wanneer je naar risicolanden op reis gaat, is het van belang de bagage regelmatig te controleren op de aanwezigheid van bedwantsen. Door ‘het toevallig meereizen van de bedwants’ zijn hotels gevoelige locaties voor een bedwantsenplaag. Bedwantsen bevinden zich voornamelijk in de omgeving van het hoofdeinde van een bed. Overdag verbergen bedwantsen zich o.m. onder losliggende vloerkleedjes, in alle mogelijke spleten en kieren in wanden, vensterbanken, meubels, bedden, plinten, matrassen, achter loszittend behang, in gordijnen, tot zelfs in schakelaars en stopcontacten van het elektrisch licht, schoenen en kledingstukken. Bedwantsen verkiezen het droge en ruwe materiaal zoals hout en papier boven gladde oppervlakken zoals glas en metaal. De aanwezigheid van bedwantsen in de woning wordt opgemerkt door beten bij de bewoners van de woning na een nachtrust en bloedvlekjes of Foto 2 Uitwerpselen van de bedwants op een opgedroogd bloed op lakens, hoofdkussen,. Wanneer er bedwantsen in de woning aanwezig zijn, dan moet een bestrijding van deze
insecten gebeuren door een gespecialiseerde ongediertebestrijdingsfirma.

De bedwantsen kunnen gedetermineerd worden om de bron (kippenhok, slaapplaats van vleermuizen, duivennest) te bepalen. De bedwantsen kunnen met de bagage zijn ‘meegereisd’ en zich zo verder kruipend verspreiden. Eerst dient vastgesteld te worden in hoeverre verspreiding van bedwantsen naar aangrenzende woningen heeft plaatsgevonden. Na deze inventarisatie kan overgegaan worden tot het opstellen van het bestrijdingsplan (volgorde van behandeling, toe te passen bestrijdingsmethode en toegelaten middelen, .) en de voorlichting aan de betrokkenen. Een zorgvuldige bestrijding is zeer belangrijk. Alle materialen in de woning (kleding, beddengoed,…) moeten worden behandeld en niets mag de woning verlaten vooraleer de woning bedwantsenvrij is verklaard. Het contact van bestrijdingsmiddelen met o.a. speelgoed moet worden voorkomen. Kinderspeelgoed moet voorafgaand aan de bestrijding worden opgeruimd. Bij behandeling van de kasten kan speelgoed in plastic zakken worden verpakt. Alle spleten en kieren van bedden, wanden en vloeren in ruimten waar bedwantsen worden aangetroffen, moeten worden behandeld met een daarvoor toegelaten middel, dat een residu achterlaat (actieve stoffen bijvoorbeeld deltamethrin, permethrin of cyfluthrin). Na de bestrijding mag de behandelde ruimten drie uur niet worden betreden. Het beddengoed wassen op 60°C doodt de bedwants. De matras, vooral naden en knoppen, moet grondig onderzocht en omgedraaid worden. Indien mogelijk wordt de matras gestoomd of vervangen. Na de ontsmetting moeten de behandelde kamers verlucht worden. Na de bestrijding moet de slaapkamer dagelijks grondig (alle hoekjes en kantjes) gestofzuigd worden. De stofzuigerzak moet eerst moet in een plastic zak worden gestopt en ontsmet worden met een pesticide werkzaam tegen bedwantsen. Alle barsten en spleten in muren, zoldering en houtwerk moet dichtgemaakt worden en los behangpapier moet worden verwijderd. Na de bestrijdingsactie moet het beddengoed worden gewassen. Bewoners van de behandelde ruimten moeten attent blijven voor de aanwezigheid van bedwantsen. Laat de besmette ruimte na vier à zes weken opnieuw onderzoeken. Zijn er normen om je gezondheid te beschermen?

Bedwantsen kunnen een ware plaag vormen voor het welzijn van bewoners van woningen met
bedwantsen, maar vormen geen risico voor de volksgezondheid. Daarom staat de bedwants niet
vermeld in het Binnenmilieubesluit.
Referenties
Vlaamse Gezondheidsinspectie (2004) - Ongedierte – Wantsen Frans Rochette (2007) - Gestoken of gebeten? Medisch belangrijke insecten, mijten, teken en spinnen in West-Europa. Toezicht Volksgezondheid (2009) – Wonen & Gezondheid 4de ed. Brussels Natuureducatie Centrum (2004) - Mini-jungle – catalogus, didactisch dossier.

Source: http://www.mmk.be/afbeeldingen/File/fiche_bedwants.pdf

Pq189910428p

Widespread accumulation of [3H]testosterone in the spinal cord of a wild bird with an elaborate courtship display J. DOUGLAS SCHULTZ AND BARNEY A. SCHLINGER*Department of Physiological Science and Laboratory of Neuroendocrinology, Brain Research Institute, University of California, Los Angeles, CA 90095-1527 Communicated by Peter Marler, University of California, Davis, CA, June 22, 1999 (rece

Uni bonn 12.07.2011 die wirksamkeit von werbung und public relations

Über die Wirksamkeit von Werbung und Public Relations Glaube und Zweifel von Bodo Hombach wir sind von Werbung umgeben und ständig Objekt für Public Relations. Jeder von uns ist „Zielgruppe“ mit interessanten Eigenschaften. Unser Kaufverhalten wird sorgfältig studiert. Per „Rasterfahndung“ entstehen von uns geheime Profile, und al es hat angeblich nur einen guten Zwe

Copyright © 2018 Medical Abstracts