Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening januari 2009Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening januari 2010

Hieronder tref je een lijst aan van veel gebruikte geneesmiddelen die (soms onder bepaalde
voorwaarden) zijn toegestaan. De lijst is per “klacht/kwaal” gerangschikt. Als eerste wordt de
naam genoemd waaronder het geneesmiddel te koop is; tussen haakjes is de werkzame stof
vermeld (maar alleen als die verschilt van de merknaam). Sommige toedieningswijzen van deze
geneesmiddelen zijn echter alleen toegestaan met een dispensatie. Voor meer info hierover zie:

Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch het WINAp
(Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers), noch de KNMP
(Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen
in de lijst of andere onjuistheden
.
Aambeien
Theranal (bismutsubnitraat, zinkoxide, lidocaïne) Allergie
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Angst
Alprazolam
Hooikoortstablet Cetirizine (cetirizine) Clorazepaat (clorazepinezuur) Clorazepaatdikalium Lomudal (cromoglicinezuur) Lomusol (cromoglicinezuur) Astma/bronchitis
Antibiotica
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen ² Het gebruik van salbutamol en salmeterol per inhalatie moet
worden gemeld zoals beschreven op de website Cholesterolverlagende middelen
Anticonceptie
Depressie
Diprosalic (betamethason, salicylzuur) ¹ ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Diabetes mellitus
Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Epilepsie
Glaucoom
Hoesten/keelpijn
Balsoclase pentoxyverine (pentoxyverine) Darolan hoestprikkeldempend (dextromethorfan) Keelpijn: zie hoesten/keelpijn
Koortslip
Strepsils (dichloorbenzylalcohol, amylmetacresol) Maag- en darmkrampen/zuurbranden
Antagel (algeldraat, magnesiumhydroxide) Gaviscon suspensie/ -tabletten (o.a. alginezuur, Hoge bloeddruk
Regla pH (algeldraat, magnesiumhydroxide) Maag- en darmzweer
Pantopac (amoxicilline, claritromycine, pantoprazol) Dexagenta-POS (dexamethason, gentamicine) ¹ Dexamytrex (dexamethason, gentamicine) ¹ Maxitrol (dexamethason, neomycine, polymyxine)¹ Malaria (profylaxe)
Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, Migraine
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, Migrafin (acetylsalicylzuur, metoclopramide) buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Oorontsteking
Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) ¹ Misselijkheid/braken
Panotile (fludrocortison, polymyxine, neomycine, Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, Zure oordruppels FNA met hydrocortison ¹ Obstipatie
Zure oordruppels FNA met triamcinolon ¹ ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Pijnstillende, ontstekingsremmende middelen
Oogontsteking
Antigrippine (paracetamol, ascorbinezuur, coffeïne) APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne) Schildklier
Schimmelinfecties
Chefarine (acetylsalicylzuur, paracetamol) Femerital (paracetamol, coffeïne, ambucetamide) Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) ¹ Hot Coldrex (paracetamol, ascorbinezuur) ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en Para-don (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale Roter APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne) aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Sanalgin (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) Saridon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) Slaapstoornissen
Reisziekte
Vaccinaties
Primatour (chloorcyclizine, cinnarizine) Vaginitis
3 Lokaal werkende preparaten (b.v. nasaal, oogheelkundig, maar ook bijvoorbeeld tandheelkundig) van epinefrine (adrenaline) zijn toegestaan. Verkoudheid
Verdovingen, lokaal
Ultracain D-S (articaïne, epinefrine) 3 Xylocaïne + adrenaline (lidocaïne, epinefrine) 3

Noten
1 Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal
Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen dispensatie of melding nodig.

2 Het gebruik van salbutamol en salmeterol per inhalatie moet worden gemeld zoals beschreven op de website
3 Lokaal werkende preparaten (b.v. nasaal, oogheelkundig, maar ook bijvoorbeeld tandheelkundig) van epinefrine

Source: http://www.njbb.nl/Portals/5/NJBB/Over%20NJBB/Reglementen/Doping/Toegestane%20Medicijnen.pdf

diagnosticprofessionals.net

CT SCAN WITH NO CONTRAST: No preparation is required unless specifically listed below. CT SCAN WITH CONTRAST STUDIES: Food : Nothing but clear liquids 4 hours prior to the exam. 65 years or older : Patients 65 years or older require blood work (BUN & creatinine) no older than 30 days. Dialysis Patients : Patients currently on dialysis require blood work (BUN & creatinine

Untitled

International Journal of Ozone Therapy 8: 000-000, 2008 Safety of Topical Oleozon® in the Treatment of Tinea Pedis: Phase IV Clinical Trial S. MENÉNDEZ*, L. RE**, L. FALCÓN***, M.B. ARGOTE***, I. MÉNDEZ* D. FERNÁNDEZ****, B. ELÍAS-CALLE*****, M. VALERO**** * Ozone Research Center; Havana, Cuba** Molecular Pharmacology, Ancona University; Ancona, Italy*** Dr. Carlos J. Finlay, Hospital

Copyright © 2018 Medical Abstracts