Fellesbrev febr 2006

Kjære venner! Først av alt vil vi få ønske dere alle et Godt og velsignet år 2006!! Vi kan se tilbake på året som gikk, takke for Guds trofasthet og hjelp, men også se framover med håp og forventning. Guds Ord står fast og Herren har lovt at Hans miskunnhet ikke er forbi. Nei, den er ny for hver morgen, for hvert år. Klages. 3,22-23. Er ikke det fantastisk!! Det gir i alle fall meg oppmuntring til å se framover og å stole på Guds ord og løfter. Søndag 15. jan. hadde vi presidentvalg, og det var den største oppslutning som noensinne har vært i et valg i landet. I grunnen stod valget mellom 2 partier hvor det ene var et mer høyrevendt parti, og pariet MAS ledet av Evo Morales. Mot all forutsetning vant Evo Morales med 53%, og landet har fått en sosialistisk/kommunistisk regjering. Ryktene er mange og forandringene er mange, og det fører oss som kristne inn i et nærere fellesskap og bønn for land og folk. Evo Morales hadde bl.a. innsettelse av seg som president ute i ruinene etter Inkakulturen og med gamle hedenske tradisjoner og ritualer. Han sier klart at han vil føre landet og folket tilbake til den gamle tro og tilbedelse av gudene fra Incakulturen, og har ikke med Gud i noe. Om vi fortsatt vil ha den friheten til å virke og forkynne evangeliet som vi til nå har hatt, det vil bare tiden vise oss. Husk å be for Bolivia! Søndag 29. jan. hadde vi årsmøtet vårt i menigheten, hvor forstandere og ledere på nytt fikk menighetens støtte. Vi hadde også insettelse av 5 nye ledere, mens et ektepar trakk seg fra lederskapet på grunn av studier. I alt er vi nå 7 par pluss en enslig i lederskapet. De som nå gikk inn, er ledere for juniorer og ungdommen. Samtidig var alle cellegruppeledere oppe og ble salvet og bedt for. Vi har 95 cellegrupper i menigheten og lederne i cellegruppene er veldig viktige. Cellegruppene er delt inn i forskjellige nettverk hvor et par av våre ledere har ansvar for sitt nettverk. På denne måten har vi en god oversikt og kan ta hånd om og hjelpe der det er behov. Lederne for nettverkene har en ukentlig oppfølging og kontakt med disse slik at ingen faller utenfor. Målet vårt for i år er at hvert medlem vinner en, hver cellegruppe blir to og at menigheten skal være fordoblet ved slutten av året. Vi skal vinne nye, ta hånd om, undervise og forme den vi vinner, slik at vi kan se vekst og modning i hver ny som er vunnet. Vi opplevde et usedvanlig fint årsmøte med Herrens nærvær og sanksjon over arbeidet. Den 1. febr. startet så senterne og skolene våre opp igjen etter sommerferien. På daghjemmet i kirken har vi 70 barn i år, så vi har måttet ordne til et rom ekstra for å få plass. Flere nye lærere og hjelpere har vi også, og det ser ut som vi har fått en veldig fin stab. Nå i helgen hadde vi et seminar for alle som jobber med småbarn i sentrene, skolene og menigheten(e), og vi var i alt 60 deltakere. En fin flokk som ønsker å gi av seg selv og å arbeide med barn. Vennene vil ikke hvile på fjorårets laurbær, men de har tatt nye utfordringer. Målene er klare og så ber vi Herren om hjelp og nåde til å nå disse. Er vi blitt ca. 20% kristne i landet, er de 80% som gjenstår høstmarken vår. Herren sa at høsten var stor og arbeiderne få, og slik er det også i dag. Vi vil be ”Høstens Herre” om arbeidere slik at grøden kan bli innhøstet og ikke gå tapt. Utfordringen er til oss alle. Takk at dere vil stå med oss i bønn og med midler, slik at vi kan fortsette med oppgavene Herren har gitt oss. Så er vi med i bønn for Norge og for dere. Med varme hilsener fra Eva Marie og Helge Adolfsen. Adr: Adolfsen, Casilla 12020, La Paz, BOLIVIA, S.A.

Source: http://www.salenhalden.net/old_site/misjon/hilsen/Helge%20og%20Eva%20-%20Fellesbrev%20febr%202006.pdf

Wunsch a_skin eye and brain

HUMAN LIGHT RESPONSE VIA SKIN, EYE AND BRAIN International Light Association, Belgium hypothalamic pituitary axis (HPA) (8). While ABSTRACT the production of the pituitary hormones is Ultraviolet light from sunlight unfolds a increased, the production of melatonin in the pineal gland is suppressed and vice versa. The pituitary gland functions are mainly which are controlled and reac

Microsoft word - spiegel artikel zu antidepressiva.doc

26. FEBRUAR 2008, 14:11 UHR ANTIDEPRESSIVA Forscher bezweifeln Wirkung von Prozac Von Christian Stöcker Eine neue Studie bringt die Hersteller von Medikamenten gegen Depressionen in Erklärungsnot: In vielen Fällen wirke eine bestimmte Klasse von Stoffen kaum besser als Scheinmedikamente. Dazu gehört auch das Antidepressivum Prozac, das weltweit 40 Millionen Menschen schlucken.

Copyright © 2018 Medical Abstracts