Schrijfexpress.nl

Singulair
Wat is het?
De werkzame stof in Singulair is montelukast, een medicijn dat de werking vanblokkezijn hormoonachtige stoffen in het lichaam die, zodra ze in contact komen
met bepaalde allergenen (stoffen waarvoor u allergisch bent), ervoor zorgen voor dat luchtwegen
vernauwen en gaan ontsteken. Omdat Singulair deze werking opheft, worden symptomen als
benauwdheid, kortademigheid en hoest voorkomen of verminderd.
Waar wordt het voor gebruikt?
Singulair kan gebruikt worden bij luchtwegaandoeningen waarbij er sprake is van een allergische
reactie. Artsen schrijven het voor bij astma en hooikoorts, eventueel in combinatie met een
luchtwegverwijder en/of een luchtwegbeschermer (inhalatiemedicijnen oftewel pufjes). Singulair kan
worden gebruikt om bestaande klachten te verminderen, maar kan ook worden ingezet om een
benauwdheidsaanval te voorkomen, bijvoorbeeld bij sporten of andere vormen van inspanning.
Hoe gebruikt u Singulair?
Singulair moet voor het slapen gaan worden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat
vloeistof. De tablet is voorzien van een speciale coating. Kauw de tablet niet fijn om te voorkomen
dat dit laagje kapot gaat. Singulair werkt preventief. Het moet daarom consequent worden
ingenomen, ook als u een poosje geen last heeft van klachten.
Dosering
Tenzij de arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:
 Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: eenmaal daags 1 tablet à 10 mg, in te nemen voor De arts bepaalt hoe lang u dit middel moet blijven gebruiken. Bent u vergeten om Singulair in te
nemen? Sla de vergeten dosis dan over en ga de volgende dag verder met het gebruikelijke schema.
Neem nooit een dubbele dosis Singulair om de vergeten tablet te compenseren.
Bijwerkingen
Het gebruik van Singulair kan bijwerkingen veroorzaken, alhoewel niet iedereen hier last van krijgt.
De bijwerkingen die over dit geneesmiddel zijn gemeld, zijn onder andere:
 Neus- en/of keelklachten (pijn, verstopte neus, rode slijmvliezen) als gevolg van een (schimmel)infectie. Neem contact op met de arts als u hier last van krijgt;  Maagdarmklachten zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven of diarree. Meestal zijn deze Raadpleeg de bijsluiter voor overige bijwerkingen, waarschuwingen en contra-indicaties.
Zwangerschap/rijvaardigheid/alcohol
Er is weinig bekend over het effect dat Singulair kan hebben op een foetus of baby. Gebruik dit
geneesmiddel daarom uitsluitend in overleg met de arts als u zwanger bent. Het gebruik van Singulair
wordt afgeraden bij het geven van borstvoeding, tenzij de arts anders adviseert.
Singulair kan tijdens de eerste dagen van gebruik duizeligheid of sufheid veroorzaken. Neem geen
deel aan het verkeer als u hier last van heeft.
Alcohol kan bijwerkingen als duizeligheid versterken. Staak of beperk uw inname van alcoholische
dranken zolang u last heeft van deze bijwerking.

Source: http://www.schrijfexpress.nl/schrijfexpress/wp-content/uploads/2014/01/singulair.pdf

Microsoft word - medical information

Patient Information Last, First MI (Preferred Name) Address: City State Zip Code Gender: Family Status: ______________ Email:____________________________________________________________________________________ Preferred Contact Method:______________Permission to leave message on answering machine yes no Whom may we discuss treatment or reference appointments with :___________________

Awb wise fos upto 09.xls

SINDH IRRIGATION AND DRAINAGE AUTHORITY List of Registered Farmer Organizations (FOs) of LBCAWB with SIDA isteratio ecretary 2nd Tenure st Dr. Zulfikar Ali Talpur Seth Abdul Sattar C/O Jabbar Clinic, Khoski Road, Badin LBCAWBSain Pir Ali Dino Shah Allah Dino Solangi isteratio ecretary 2nd Tenure st Ghulam Haider Disttrict Tando Mohd OFWM Deptt:Nazarpur Taluk T

Copyright © 2018 Medical Abstracts