Untitled

installatietotaal
“WAT ER AL HANGT, MAG GEWOON BLIJVEN HANGEN”, KOPTE RECENT HET BRABANTS DAGBLAD. HET Koolmonoxide een verraderlijk goedje
GING HIER WEER OVER EEN SCHRIJNEND GEVAL VAN KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING, VEROORZAAKT Enkele jaren terug werd ons gevraagd in samenwerking DOOR EEN OUDE GEISER. TWEE KLEINE MEISJES KWAMEN OM HET LEVEN DOOR KOOLMONOXIDE. EEN met de brandweer van een grote stad een aantal metingen HARDE WIND OP DE SCHOORSTEEN SLOOT DE AFVOER VAN EEN GASGEISER AF. DE DRUK WERD ZO uit te voeren naar mogelijke aanwezigheid van Kool monoxide in een woonflat. Bij een gezin in de flat was HOOG DAT DE GIFTIGE GASSEN TERUG NAAR DE BADKAMER SLOEGEN WAARIN DE MEISJES VERBLEVEN. Koolmonoxidevergiftiging bij de hond geconstateerd. De dierenarts had vastgesteld dat de hond bewusteloos Koolmonoxide,
geraakt was door een forse Koolmonoxideconcentratie in een geruisloze killer
Alle woningen hadden een eigen gesloten CV toestel en alleen de hond van een van de flatbewoners was ziek geworden. Omdat er koolmonoxidevergiftiging bij de hond Ontstaan van koolmonoxide
Periodiek onderhoud
aangetoond was, zorgde dit bericht direct voor grote paniek en onrust in de flat. Omdat koolmonoxide bij inade- Een CV-ketel of een geiser moet bepaalde brand- Een jaarlijkse controle van de installatie door een ming veel sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuur- stoffen verbranden om warmte te kunnen produ- erkend installateur is dus belangrijk. Tijdens de stof, ontstaat er zuurstofgebrek in vitale organen, zoals ceren. Berucht is het ontstaan van koolmonoxide onderhoudsbeurt reinigt hij de gehele installatie hart, lever en hersenen. Dieren zij hiervoor nog gevoeliger.
bij onvolledige verbranding van aardgas in kachels en verricht metingen om na te gaan of de installa- Metingen door Brandweer en ons bureau (als vertegen- en geisers in slecht geventileerde ruimtes. Ook tie correct werkt. Hij bekijkt ook of de aanzuiging woordiger van de flateigenaar) toonden aan dat er geen een vuile CV-ketel en de aanwezigheid van onvol- van verse lucht en afvoer van vuile rookgassen Koolmonoxide vrij kwam uit de verwarmingsinstallaties of doende zuurstof bij verbranding dragen bij aan het voldoende is. Matig tot slecht onderhoud verkort kooktoestellen in meerdere onderzochte woningen. ontstaan van koolmonoxide. Problemen ontstaan aanzienlijk de levensduur van de ketel en leidt eer- vaak in de schoorsteen van de installatie. der tot een toename van een slecht verbrandings- “Miljoen huishoudens hebben onveilige geiser of Toch was de hond blootgesteld aan een forse concentra- rendement en dus vaker tot een hogere koolmo- cv-ketel (Brabants dagblad d 3 maart 2012); tie Koolmonoxide. Zijn baas had vreemd genoeg geen Open en gesloten toestellen
noxide uitstoot. Goed en effectief periodiek onderhoud voorkomt het ontstaan ervan. De Landelijke regelgeving
Een gesprek met de dierenarts leerde ons dat de hoogte Een open toestel zuigt de zuurstof voor verbranding van de concentratie in het bloed van de hond uitwees dat van de brandstoffen direct uit zijn omgeving van- Koolmonoxide wordt namelijk niet voor niets de Uiteraard zijn er landelijke grens- en alarmerings- de vergiftiging die avond ervoor moest hebben plaatsge- daan. Bij problemen komen rookgassen echter weer geruisloze killer genoemd. Alleen door metingen waarden bekend. Bij een overschrijding ervan eenvoudig terecht in de ruimte waarin het toestel is kan worden vastgesteld of er ergens koolmonoxi- kunnen gezondheidsschadelijke effecten optre- Gesprekken met de bewoner wezen uit dat er die bewus- opgesteld. Dus bij open toestellen zoals geisers, de vrij komt. Bij het geringste vermoeden van den. Deze waarden zijn o.a. vastgelegd in wette- te avond flink gerookt was. In verband met de extreme kou open haarden of open CV-ketels is het risico van koolmonoxide moet direct gestart worden met lijke regelgeving. De meest bekende zijn: de was alles afgedicht in huis. Berucht is het ontstaan van blootstelling aan verspreiding van rookgassen groter een onderzoek naar de mogelijke verspreiding van Nationale MAC-waarde en het Chemie Kaarten - Koolmonoxide in vaak slecht geventileerde ruimtes.
dan bij gesloten toestellen. Bij deze toestellen wordt gezondheidsschadelijke stoffen. Er zijn koolmo- boek. De actuele norm ligt op 33 mg/m³. Deze Hernieuwde metingen toonden aan dat de concentratie zowel de aangezogen zuurstof uit de buitenlucht als noxidemelders verkrijgbaar die bij een hoog per- wettelijk vastgestelde regels worden elk jaar bij- Koolmonoxide in de hermetisch afgesloten kamer als de uit te stoten rookgassen na verbranding rechtst- centage koolmonoxide een luid alarm geven.
gevolg van roken dé oorzaak was van de Koolmonoxide - reeks via de schoorsteen naar buiten afgevoerd. De Deze zijn eenvoudig te plaatsen in de omgeving CV-ketel bevindt zich wel in de woning, maar is vol- Ten Hooven technisch management B.V.

Source: http://www.tenhooven.nl/site/media/PDF-new/Artikel-APR12.pdf

Microsoft word - ley soclaborales _art21nuevo_ es.doc

6258 LEY 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades no; derecho de adquisición preferente en caso de transmisión de las acciones o participaciones de carácter laboral; constitución de un fondo de reserva especial destinado a compensar pérdidas. Todas ellas constituyen sus notas esenciales que junto con las bonificaciones fiscales contribuyen a la promoción y desarrollo de este tipo de so

blutspenden-zh.ch

Vox Sanguinis (2006) 90 , 77–84 Malaria and blood transfusion A. D. Kitchen1 & P. L. Chiodini2 1 National Blood Service, London, UK 2 The Hospital for Tropical Diseases, London, UK The transmission of malaria by blood transfusion was one of the first recorded inci-dents of transfusion-transmitted infection. Although a number of different infectionshav

Copyright © 2018 Medical Abstracts