Naptár74.pm6

Az Egység címû folyóirat melléklete. A folyóirat jelen Szombati imaidõk és vacsora a Pesti Jesivában
számának megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram is támogatta. Kiadja a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési
ZSIDÓ NAPTÁR 5774 / 2013–2014
és Oktatási Egyesület (1052 Budapest, Károly krt. 20.
ã"òùú äðù çåì Pénteken este: télen 18.00, nyáron 19.30
Telefon: 268-0183, E-mail: [email protected]) A megadott idõpontok Budapesten érvényesek. Vidéken: Budapesttõl keletre néhány perccel elõbb, Budapesttõl nyugatra néhány perccel késõbb kell gyújtani.
A naptárral kapcsolatos gyakorlati kérdéseivel forduljonbizalommal, levélben vagy telefonon Oberlander Báruch Az aktuális heti programunkat lásd részletesen
Március végétõl október végéig az idõpontok a nyári idõszámítás szerint vannak megadva, tehát nem kell hozzáadni egy órát!
a www.zsido.com oldalon.
5773–74. Elul-Tisri ã"òùú-â"òùú éøùú-ìåìà
5774. Tisri-Chesván ã"òùú ïåùç-éøùú
5774. Chesván-Kiszlév ã"òùú åìñë-ïåùç
Chesván 1
Chesván 28 Chesván 29
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
6 Háázinu
Õszi szemeszter – kéthetes intenzív judaizmus – www.zstsz.hu
Ros Hásáná 1
Ros Hásáná 2
Chesván 2
Chesván 3
Chesván 4
Chesván 5
Chesván 6
Chesván 7
Chesván 8
Chesván 30 Kiszlév 1
Kiszlév 2
Kiszlév 3
Kiszlév 4
Kiszlév 5
Kiszlév 6
13 Jom Kipur 14
11 Lech Lechá 12
8 Vájécé
Chesván 9
Chesván 10 Chesván 11 Chesván 12 Chesván 13 Chesván 14 Chesván 15
Kiszlév 7
Kiszlév 8
Kiszlév 9
Kiszlév 10
Kiszlév 11
Kiszlév 12
Kiszlév 13
18 Vájérá
15 Vájislách
Chesván 16 Chesván 17 Chesván 18 Chesván 19 Chesván 20 Chesván 21 Chesván 22
Kiszlév 14
Kiszlév 15
Kiszlév 16
Kiszlév 17
Kiszlév 18
Kiszlév 19
Kiszlév 20
22 Félünnep 3 23 Félünnep 4 24 Hosáná Rábá 25 Smini Áceret 26 Szimchát Tórá 27 Brésit
22 Vájésév
Chájé Szárá
Chesván 23 Chesván 24 Chesván 25 Chesván 26 Chesván 27
Kiszlév 21
Kiszlév 22
Kiszlév 23
Kiszlév 24
Kiszlév 25
Kiszlév 26
Kiszlév 27
Mázkir idõpontok:
szeptember 14., kb. 11 órakor
29 Chánuká 3
Chánuká 1
Chánuká 2
5774. Kiszlév-Tévét ã"òùú úáè-åìñë
5774. Tévét-Svát ã"òùú èáù-úáè
5774. I. Ádár ã"òùú øãà
Kiszlév 28
Kiszlév 29
Kiszlév 30
Tévét 1
Tévét 2
Tévét 3
Tévét 4
éëãøî äãåäé 'ø ð"òì
Tévét 29
Támogassa munkánkat a jövedelemadó 1+1 százalékával.
I. Ádár 1
èøàáéåð ì"æ êåøá ø"á
Chábád Lubavics Alapítvány: 19663038-1-42
6 Vájigás
(úáè è"ë èééöøàé)
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség: 1287
Tévét 5
Tévét 6
Tévét 7
Tévét 8
Tévét 9
Tévét 10
Tévét 11
I. Ádár 2
I. Ádár 3
I. Ádár 4
I. Ádár 5
I. Ádár 6
I. Ádár 7
I. Ádár 8
12 Böjtnap
13 Vájchi
10 Bösálách
7 Töcávé
Tévét 12
Tévét 13
Tévét 14
Tévét 15
Tévét 16
Tévét 17
Tévét 18
I. Ádár 9
I. Ádár 10
I. Ádár 11
I. Ádár 12
I. Ádár 13
I. Ádár 14
I. Ádár 15
15 Tu BiSvát 16
13 Purim kátán 14 Ki Tiszá
Tévét 14
Tévét 15
Tévét 21
Tévét 22
Tévét 23
Tévét 24
Tévét 25
I. Ádár 16
I. Ádár 17
I. Ádár 18
I. Ádár 19
I. Ádár 20
I. Ádár 21
I. Ádár 22
27 Váérá
24 Mispátim
21 Vájákhél
Tévét 26
Tévét 27
Tévét 28
Chánukái gyertyagyújtás
I. Ádár 23
I. Ádár 24
I. Ádár 25
I. Ádár 26
I. Ádár 27
I. Ádár 28
november 27.-étõl minden este
a Nyugati téren 18.00-kor
Tisri 5774 – 2013. szeptember–október
pítkezni, bõrcipõt húzni (mûanyag vagy vászoncipõt szabad) kapcsolatot a zsidó nép és a Tóra között: mi tartjuk a Tórát, hadseregét: gátat vetettek az asszimilációnak, amely ben, amelyben 13 hónap, két ádár van, az ünnepet második Niszán 11. (ápr. 11.) a lubavicsi rebbe, Menachem M.
Augusztus 31-én, szombat éjjel kezdik a Szlichot nevû
és házaséletet élni, mert a Tóra sanyargatást ír elõ. A Jom
bennünket pedig a Tóra tart meg.
szellemi és fizikai megsemmisülésükhöz vezetett volna.
ádárban tartják meg. Így most I. Ádár 14-én (febr. 14.)
Schneerson 109. születésnapja. • Niszán 14. (április 14.)
bûnbánó imákat mondani, egészen Ros HáSánáig. A
Kippur-i imarendet az ünnepi imakönyv, az Engesztelõnap Az újjáavatott Szentélyben csak egy napra elegendõ olaj csupán Purim Kátánt, „kis Purimot” tartunk, emlékezetül erev Peszách. Elõzõ este megvizsgáljuk, maradt-e még Chesván 5774 – 2013. október–november
zsidó idõszámítás szerint Ros HáSánákor (idén szeptem-
imarendje tartalmazza. Ennek lényege a bevezetõ Kol maradt a menóra lángjának meggyújtásához, de ez nyolc az igazira. • Az ádár hónapra esõ járzejtot is a második valami kovászos a már alaposan kitakarított házban A zsidó naptár egyetlen hónapja, amelyben – Ros Chodes, ber 5-6.) teremtette Isten a világot 5774 évvel ezelõtt. Ros
Nidré (péntek este) és a Jizkor, halott szeretteink lelki napig égett. A chánukái külön imarendben naponta
(bdikát cháméc). • Reggeltõl az elsõszülöttek böjtje, újhold napját kivéve – nincs különleges ünnep. Az újholdi
HáSáná lényege a bûnbánás, ennek elérésére sófárt (kos- üdvéért, valamint a Nöilá imádság (szombaton késõ délután) Hálélt (hálaadó imát) mondunk. Ezenkívül a Tizennyolc amelyet egy talmudi traktátus tanulásának befejezésével imarendet – Hálél, Tóra-olvasás, Muszáf ima – lásd az II. Ádár (ádár séni) 5774 – 2014. március
kürtöt) fújunk, és délután tartjuk a Táslich szertartást, Már most foglalja le helyét valamelyik zsinagógában! A
áldásban és az étkezés utáni áldásban van külön betoldás: egybekötött lakomával szokás megváltani. • Erev Pe- imakönyvben. Ebben a hónapban kihasználhatjuk a szabad
Március 13-án van Eszter böjtje annak emlékére, hogy i. e.
amelynek keretében jelképesen a folyóba vetjük vétkeinket.
mi zsinagógánk címe: Budapest VI., Vasvári Pál utca 5. és az Ál hániszim („A csodákért”) ima.
szách napján 10:26-ig (a Báál háTánjá véleménye sze- idõt a zsidóság és a héber nyelv intenzívebb tanulmányo- 356-ban a bibliai Eszter királyné, nagybátyjával, Ezen a napon az Örökkévaló eldönti, hogy az emberek
III., Lajos u. 163. Szeptember 18-án este kezdõdik
rint) szabad még kenyeret, illetve kovászost enni, de zására. Mindenkinek kötelessége megismerni saját népe Tévét 5774 – 2013. december–2014. január
Mordechájjal és a perzsiai zsidók nagy részével együtt közül ki kapjon hosszú életet, egészséget, boldogságot és Szukkot, a sátrak ünnepe, amely kilenc napig tart. Az elsõ
pászkát egészen estig nem eszünk. • Legkésõbb a reggeli kultúráját, nyelvét, irodalmát, vallását.
December 4-én este gyújtjuk meg utoljára a Chánuká-
böjtölt és esdekelt, hogy meggátolják a gonosz Hámán hasonló jókat. Ezt kérjük imáinkban ezen az ünnepen, és két nap fõünnep. A következõ öt nap úgynevezett félünnep, órákban eladjuk a chámécot egy nem zsidónak: írásban gyertyát. Tévét 10-én (dec. 13.) böjt a Szentély pusztulá-
ellenük szõtt gyilkos tervének végrehajtását. • Ugyanen- ezt jelképezik a hagyományos ételek, például a mézbe majd az utolsó két nap ismét fõünnep, mindkettõ szigorúan Kiszlév 5774 – 2013. november–december
felhatalmazunk egy rabbit az üzlet lebonyolítására, hogy sának emlékére, mert i. e. 588-ban ezen a napon kezdte meg nek a történelmi eseménynek az emlékét õrzi II. Ádár 14.,
mártott édes alma. A Ros HáSáná (újév) és Jom Kippur
munkaszüneti nap, akárcsak a szombat vagy a Jom Kippur. Kiszlév 19-én (nov. 22.) ünneplik „a chászidizmus újévét”,
ily módon ne legyen tulajdonunkban semmiféle kovászos Nabukodonozor, Babilónia királya, Jeruzsálem ostromát.
Purim ünnepe és Susán Purim (március 16–17.):
(engesztelõnap) közötti idõt tíz bûnbánó napnak nevezzük.
Ezeken az ünnepnapokon bizonyos feltételek mellett szabad annak emlékére, hogy Snéur Zálmán rabbi, a Chábád étel. • Peszách nyolc napig tart: az elsõ két és az utolsó Áchásvéros perzsa király Eszter közbenjárására meg- Ezeknek a fõünnepek lényege a megtérés, a magunkba
fõzni. Szukkot ünnepén sátorban, szukkában kell étkezni.
chászidizmus alapítója, 1798-ban ezen a napon szabadult Svát 5774 – 2014. január
két nap teljes ünnep, a közbeesõ négy nap félünnep. • hiúsította a népirtás tervét. • Purim napján este és reggel mélyedés, a rossz cselekedetek megbánása és a zsidósághoz Magyarországon a zsinagógák udvarán szoktak sátrat épí- ki az orosz cár börtönébõl, ahol koholt vád alapján fogva Svát 15. (jan. 16.) Tu BiSvát (vagy chámisá ászár bisvát),
Peszách a kovásztalan kenyér, a mácá (pászka) ünnepe.
felolvassuk a Mögilát, Eszter könyvét. Az ünnep fõ micvája való töretlen ragaszkodás megfogadása. Az imarendben
teni. Szombat kivételével mindennap áldást mondunk a tartották. November 27-én este kezdõdik a nyolc napig
amelyet a Talmud a fák újéveként említ. Ettõl a dátumtól • Az ünnep második estéjén kezdõdik az omerszámlálás, az ajándékküldés – a misloách mánot – és a szegények bizonyos betoldások, illetve változások vannak (lásd az négy jelképes növényre, az etrog, luláv, hádász és árává tartó Chánuká, a fény ünnepe. Az ünnep minden estéjén
számítják a fa gyümölcsére vonatkozó különbözõ ami 49 napig, Sávuot (a Hetek) ünnepéig tart. • A támogatása. • A Tizennyolc áldásban és az étkezés utáni imakönyvet). Szeptember 14. Jom Kippur (engesztelõ-
ünnepi csokrára. Ünnepi csokrot a hitközségeken lehet egy-egy gyertyával többet gyújtunk meg az ablakba kitett törvényekkel kapcsolatos idõpontokat. Szokás ezen a napon peszáchi imarendben naponta elmondjuk a Hálél hálaimát, áldásban van külön betoldás, az Ál hániszim („A csodákért”) nap). Az ünnepet megelõzõ nap estéjétõl az ünnep ki- igényelni. Az ünnep utolsó napja Szimchát Torá, a Tóra
gyertyatartóban. Ez a csodát jelképezi, amely i. e. 165-ben
sokféle – néhol egyenesen tizenötféle – gyümölcsöt enni, felolvasunk egy szakaszt a Tórából és Muszáf imát ima, de Hálélt nem mondunk.
meneteléig 25 órai szigorú böjtöt kell tartani, ezért elõzõ örömünnepe. A zsinagógákban ünnepélyesen körülvisszük történt, amikor a zsidóságukhoz hûséges kevesek a Makka- elsõsorban olyanokat, amelyek Izrael földjén honosak: mondunk. Az ünnep elsõ napján mondjuk a Tál nap micvá sokat enni. Jom Kippurkor tilos fürödni, szé-
a Tóra-tekercseket, ezzel is kifejezve az elszakíthatatlan beusok vezetésével legyõzték a szíriai görögök hatalmas szõlõt, fügét, gránátalmát, datolyát, olajbogyót.
Niszán 5774 – 2014. április
(„Harmat”) imát. • Peszáchtól kezdve minden szombat A megváltás hónapja, amelynek tengelyében az egyipto- I. Ádár (ádár rison) 5774 – 2014. február–március
délután a Pirké ávotot, Az atyák bölcs tanításait tanul- Elõadások és tanulási lehetõség a zsidóság minden témájában a hét minden napján a Pesti Jesivában magyar és angol nyelvén, további információ: 268-0183.
Elõadások és tanulási lehetõség a zsidóság minden témájában a hét minden napján a Pesti Jesivában magyar és angol nyelven, tová mi kivonulás és és Peszách, a szabadság ünnepe áll. • Rendszerint ebben a hónapban van Purim, de a szökõév- Az Egység címû folyóirat melléklete.
Szombati imaidõk és vacsora a Pesti Jesivában
Kiadja a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési
és Oktatási Egyesület (1052 Budapest, Károly krt. 20.
ZSIDÓ NAPTÁR 5774 / 2013–2014
Pénteken este: télen 18.00, nyáron 19.30 Telefon: 268-0183, E-mail: [email protected]) ã"òùú äðù çåì
A megadott idõpontok Budapesten érvényesek. Vidéken: Budapesttõl keletre néhány perccel elõbb, Budapesttõl nyugatra néhány perccel késõbb kell gyújtani.
A jelen kiadványnál részletesebb információk Az aktuális heti programunkat lásd részletesen
megtalálhatók az EMIH Zsidó naptárában.
Március végétõl október végéig az idõpontok a nyári idõszámítás szerint vannak megadva, tehát nem kell hozzáadni egy órát!
a www.zsido.com oldalon.
5774. I. Ádár-II. Ádár ã"òùú øãà-ïåùàø øãà
5774. Niszán ã"òùú ïñéð
5774. Ijár-Sziván ã"òùú ïåéñ-øééà
Látogasson el Budapest legrégebbi,
I. Ádár 29
Niszán 1
Niszán 2
Niszán 3
Niszán 4
Niszán 5
Köszönjük, hogy adója 1%-val támogatja közösségünket!
www.zsidoiskola.hu
ma is mûködõ ortodox zsinagógájába:
Chábád Lubavics Alapítvány: 19663038-1-42
Tel.: 781-4760
VI., Vasvári Pál utca 5.
4 Möcorá
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség: 1287
I. Ádár 30
II. Ádár 1
II. Ádár 2
II. Ádár 3
II. Ádár 4
II. Ádár 5
II. Ádár 6
Niszán 6
Niszán 7
Niszán 8
Niszán 9
Niszán 10
Niszán 11
Niszán 12
7 Vájikrá
11 Ácháré-Mot 12
9 Böhár
II. Ádár 7
II. Ádár 8
II. Ádár 9
II. Ádár 10
II. Ádár 11
II. Ádár 12
II. Ádár 13
Niszán 13
Niszán 14
Niszán 15
Niszán 16
Niszán 17
Niszán 18
Niszán 19
13 Erev Peszách 14 Peszách 1 15 Peszách 2 16 Félünnep 1 17 Félünnep 2 18 Félünnep 3 19
13 Peszách Séni 14
16 Böchukotáj 17
II. Ádár 14
II. Ádár 15
II. Ádár 16
II. Ádár 17
II. Ádár 18
II. Ádár 19
II. Ádár 20
Niszán 20
Niszán 21
Niszán 22
Niszán 23
Niszán 24
Niszán 25
Niszán 26
16 Susán Purim 17
20 Pészách 7 21 Pészách 8 22
25 Ködosim
23 Bámidbár 24
II. Ádár 23
II. Ádár 24
II. Ádár 25
II. Ádár 26
II. Ádár 27
Niszán 27
Niszán 28
Niszán 29
Niszán 30
Széder esték a Pesti Jesivával
Sziván 1
Sziván 2
április 14. és 15.
Tázriá
www.zsido.com/peszach
30 Nászó
5774. Sziván-Támuz ã"òùú æåîú-ïåéñ
5774. Támuz-Áv ã"òùú áà íçðî-æåîú
5774. Áv-Elul ã"òùú ìåìà-áà íçðî
Sziván 3
Sziván 4
Sziván 5
Sziván 6
Sziván 7
Sziván 8
Sziván 9
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Nyári szemeszter – kéthetes intenzív judaizmus
www.zstsz.hu
Sávuot 1
4 Sávuot 2
6 Böháálotchá
4 Bálák
1 Dvárim
Támuz 10
Támuz 11
Támuz 12
Támuz 13
Támuz 14
Sziván 10
Sziván 11
Sziván 12
Sziván 13
Sziván 14
Sziván 15
Sziván 16
13 Slách
11 Pinchász
8 Váétchánán
Sziván 17
Sziván 18
Sziván 19
Sziván 20
Sziván 21
Sziván 22
Sziván 23
Támuz 15
Támuz 16
Támuz 17
Támuz 18
Támuz 19
Támuz 20
Támuz 21
20 Korách
18 Mátot
Sziván 24
Sziván 25
Sziván 26
Sziván 27
Sziván 28
Sziván 29
Sziván 30
Támuz 22
Támuz 23
Támuz 24
Támuz 25
Támuz 26
Támuz 27
Támuz 28
25 Mászé
Támuz 29
Keresd meg a Zsidó sátrat
Támogassa munkánkat a jövedelemadó 1+1 százalékával.
a Civil szigeten!
29 Softim
Ijár 5774 – 2014. május
Menáchem Áv 5774– 2014. július-augusztus
Ijár 18. (május 18.) Lág BáOmer, örömnap, amely meg-
A hónap elsõ kilenc napja az elõzõ két hét gyászának A szombati gyertyák meggyújtása
5773–74. Elul-Tisri ã"òùú-â"òùú éøùú-ìåìà
szakítja az omerszámlálás napjainak gyászhangulatát.
folytatása, csak súlyosabb formában. Nem mulatunk, nem A férjes asszonyok két gyertyát gyújtanak; van, ahol minden gyermek után egy-egy továbbit is. A kislány eszünk húst, nem iszunk bort: a 2000 évvel ezelõtt elvesz- hároméves kora körül, amikor már el tudja mondani az áldást, kap szüleitõl egy gyertyatartót, és elkezdi a Sziván 5774 – 2014. május-június
tett zsidó függetlenséget siratjuk, amely a Második Szen- Sziván 6–7. (június 4–5.) Sávuot, a Hetek kétnapos ünnepe,
tély pusztulásával kezdõdött, a zsidóság diaszpórába hur- a Tóra-adás napja, a három zarándokünnep egyike. • Ima- A lányok csak egy gyertyát gyújtanak, elõbb, mint anyjuk, hiszen lehet, hogy a mamának még egy kicsit colásával folytatódott, majd a Bár Kochbá-felkelés leve- rendje ugyanaz, mint a másik két zarándokünnepe, Peszáché segítenie kell a gyújtásban, aki nem nyúlhat többé gyertyához, ha már gyújtott.
résével és Betár pusztulásával tetõzõdött be. • Tisá BöÁv és Szukkoté, beleértve a Jizkor imát is. • Szokás sokféle tejes Szokás néhány pénzdarabot tenni a cedákáperselybe a gyertyák meggyújtása elõtt.
gyászünnepe, Áv 9. (aug. 5.) Az ünnepet megelõzõ nap
Ki Técé
ételt enni, természetesen a kóserság törvényeinek megfelelõen Az asszony vagy a lány meggyújtja a gyertyákat, kezét kiterjeszti a lángok mögött, mintha megölelné estéjétõl az ünnep kimeneteléig tartó 25 órás, szigorú böjt elkülönítve a húsos ételtõl. • Sávuotkor szokás a lakásokat és elõírásai pontosan ugyanazok, mint Jom Kippurkor. A õket. Három körkörös, hívogató mozdulattal érzékelteti, hogy elfogadja a szombat szentségét. Azután zsinagógákat virággal, falombokkal díszíteni.
földön ülve gyászzsolozsmákat mondunk gyertyafénynél, kezével eltakarja szemét, és elmondja az áldást: és a Szentélyért imádkozunk, hogy a Messiás által, hama- Támuz 5774 – 2014. június-július
rosan, már napjainkban újjáépüljön. • A Tisá BöÁv-i kü- Támuz 3. (július 1.) A lubavicsi rebbe tizenhetedik járcejtja.
lönleges imarendet lásd az imakönyvben.
Báruch Átá Ádonáj Elohénu Melech HáOlám áser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhádlik nér sel sábát kodes. Most tizenhét éve aludt ki a nagy Fény. Emlékét azzal õrizzük Nicávim-
meg, hogy nyomdokain haladunk. • 1927-ben Támuz 12-én
Elul 5774 – 2014. augusztus-szeptember
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolataival, s 19 Vájélech
(július 10.) szabadult ki a hatodik lubavicsi rebbe, rabbi Joszéf Ez a bûnbánat hónapja, melyben a zsidó ember magába meghagyta, hogy gyújtsuk a szent szombat fényét! Jicchák Schneerson az orosz kommunisták börtönébõl, ahová száll, és lelkileg felkészül a közelgõ új évre. • Szep-
Ezután felfedi szemét, hogy befogadhassa a szombat fényét.
a zsidó kényszerasszimiláció ellen tett lépései miatt zárták. • tember 20-án, szombat éjjel kezdünk a Szlichot nevû
Úgy tartják, a gyújtás ideje különösen alkalmas arra, hogy egészségért és boldogságért imádkozzunk. Az Támuz 17. (július 15.) böjtnap, mert 70-ben ezen a napon
bûnbánó imákat mondani, egészen Ros HáSánáig. • Ros 23 Erev Ros Hásáná24 Ros Hásáná 1 25 Ros Hásáná 2 26 Háázinu
törték át Titus hadai Jeruzsálem falait, és három héttel késõbb, HáSáná, 5774. újéve szeptember 25-én és 26-án lesz.
ilyen ima hamar meghallgatásra talál, mert a szombati gyertyagyújtás nagy micvájának teljesítése közben áv 9-én a város a rómaiak kezére került. A böjt reggeltõl estig Mindnyájan írassunk be az Élet Könyvébe, és legyünk tart. • Ettõl a naptól kezdõdik a háromhetes gyászciklus, amely érdemesek eredményekben gazdag, egészséges és biz- Fontos! A szombati gyertyákat pénteken este, naplemente elõtt kb. 18 perccel kell meggyújtani.
áv 9-éig tart. Ezekben a napokban nem házasodnak, nem tonságos új évre, amelyben jobb zsidók leszünk, mint Naplemente után tilos gyújtani, mert a szombat megszentségtelenítésének számít!
nyiratkoznak, nem tartanak vidám összejöveteleket.

Source: http://ganmenachemfelujitas.hu/upload/attachments/naptar74.pdf

Community resource file

This directory focuses on, but is not restricted to, human and social service agencies and organizations in the north of Boston area. Descriptions of services are based on information supplied by the agencies. Inclusion in the directory does not necessarily constitute endorsement of policies or philosophies. Entries are limited to those agencies that replied to the (Spring 2002) request for updat

Bulletin ains version finale 20051014.pdf

Visite n° 4 Questions - Réponses Messages clés Pourquoi ne pas poursuivre le misoprostol ou 1 un IPP après l’arrêt d’un AINS ? 2 Les anti-inflammatoires non L'utilisation d'un “gastroprotecteur” dans la préventionstéroïdiens exposent à des effetsdes ulcères compliqués induits par les AINS, sejustifie uniquement chez des patients à risque. “mal de ven

Copyright © 2018 Medical Abstracts