Microsoft word - 4972.doc


SYSTEEMBLAD
Muurverfsystemen voor binnen

Overschilderen van spuitpleister
wand- en plafondafwerking

OMSCHRIJVING

In de nieuwbouw worden plafonds en wanden regelmatig afgewerkt met spuitpleisters. Deze pleisters geven een fraaie, witte en gestructureerde afwerking, bezitten een goede hechting op steenachtige ondergronden, hebben een vochtregulerende functie en zijn goed reinigbaar met de gangbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Overschilderen is dan ook uit overweging van verfraaiing of bescherming niet nodig. Echter alles wat helder en wit is wordt op den duur minder wit als gevolg van natuurlijke vervuiling, roken, kookdampen, openhaardvuur, kaarsen en dergelijke. Na verloop van tijd zal dan ook de wens ontstaan tot het overschilderen van de spuitpleisters teneinde het oorspronkelijke witte aanzien weer terug te halen.
OPMERKING
Voor een optimaal resultaat van het muurverfsysteem, de punten in acht nemen genoemd onder 'algemene applicatieaspecten' in dit systeemblad. Ongewenste effecten zoals langzame doordroging, glansvorming, verkleuring, onthechting of vocht- en vorstschade worden dan voorkomen.
OVERZICHT
Specificaties blz
SPECIFICATIES
Spec. 2 Spuitpleister die licht tot middelzwaar verontreinigd is Spec. 3 Spuitpleister die zwaar verontreinigd is
SYSTEEMBLAD
Muurverfsystemen voor binnen

Overschilderen van spuitpleister
wand- en plafondafwerking
SPECIFICATIE 1
Systeem voor normaal onderhoud van spuitpleister
Ondergrond
Minerale ondergrond behandeld met spuitpleister. Voorbehandeling
- Grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (geen sierpleister- reinigers gebruiken omdat deze middelen de spuitpleister aantasten). - Het geheel voorstrijken met Sigmafix Universal.
Systeem A
Eiglans, speciaal voor schilderen van spuitpleister
Systeem B
Zeer matte muurverf

Systeem C
Mat, zeer goed reinigbaar

Systeem D

Systeem E

Systeem F
Mat, hoge dekkracht
In verband met de dekking kan het noodzakelijk zijn een extra laag muurverf aan te brengen.
SYSTEEMBLAD
Muurverfsystemen voor binnen

Overschilderen van spuitpleister
wand- en plafondafwerking
SPECIFICATIE 2
Systeem voor een spuitpleister die licht tot middelzwaar
verontreinigd is met doorslaggevoelige verontreinigingen

Ondergrond
Minerale ondergrond behandeld met spuitpleister. Voorbehandeling
- Grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (geen sierpleister- reinigers gebruiken omdat deze middelen de spuitpleister aantasten). - Het geheel voorstrijken met Sigmafix Universal.
Systeem A
Eiglans, speciaal voor schilderen van spuitpleister
Systeem B
Zeer matte muurverf

Systeem C
Mat, zeer goed reinigbaar

Systeem D

Systeem E

Systeem F
Mat, hoge dekkracht
In verband met de dekking kan het noodzakelijk zijn een extra laag muurverf aan te brengen.
SYSTEEMBLAD
Muurverfsystemen voor binnen

Overschilderen van spuitpleister
wand- en plafondafwerking
SPECIFICATIE 3
Systeem voor een spuitpleister die zwaar is verontreinigd,
bijvoorbeeld door zware rookaanslag

Ondergrond
Minerale ondergrond behandeld met spuitpleister. Voorbehandeling
- Grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel (geen sierpleister- reinigers gebruiken omdat deze middelen de spuitpleister aantasten). - Het geheel voorstrijken met Sigmafix Universal. In verband met de dekking kan het noodzakelijk zijn een extra laag muurverf aan te brengen.
SYSTEEMBLAD
Muurverfsystemen voor binnen

Overschilderen van spuitpleister
wand- en plafondafwerking

ALGEMENE APPLICATIE Ondergrond
ASPECTEN
De ondergrond moet draagkrachtig zijn en voldoende hardheid bezitten. Op de ondergrond mogen geen verontreinigingen en ongerechtigheden aanwezig zijn, zoals vet, stof, vuil en schimmels, die de opbouw en de hechting van een goed muurverfsysteem in de weg staan. Na het verwijderen van schimmels moeten de achtergebleven sporen worden bestreden met een voor dit doel toegelaten bestrijdingsmiddel, bijvoorbeeld ProGold Algvrij. Tevens moet de oorzaak van de schimmelvorming worden weggenomen. Verwerkingscondities
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Het muurverfsysteem
Door een zorgvuldige voorbehandeling en toepassing van een voorstrijkmiddel, worden extra waarborgen gecreëerd ten aanzien van hechting, glans en kleur.
ATTENTIE
Dit systeemblad gaat niet in op details van afwerkingstechnische of bouwkundige aard. Indien deze zich voordoen zal een gericht en op maat gemaakt advies samengesteld dienen te worden.
REFERENTIES
Documentatieblad
PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info @sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.

Source: http://sigma.ppgstabu.nl/cms_img/4972.pdf

Glossary of cardiovascular terminology

Glossary of Cardiovascular Terminology Abdomen - The area of the body between the bottom of the ribs and the top of the thighs. Abdominal aorta - The portion of the aorta in the abdomen. Ablation - Elimination or removal. ACE (angiotensin-converting enzyme) inhibitor - A drug that lowers blood pressure by interfering with the breakdown of a protein-like substance involved in bloo

bofip.impots.gouv.fr

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUESIdentifiant juridique : BOI-ANNX-000429-20130704 ANNEXE - IR - Plafonnement global applicable à certains investissements ultramarins visés à l'article 199 undecies A du CGI InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements entrant entrant dans

Copyright © 2018 Medical Abstracts