Podophyllum peltatumYohimbé
Lichamelijk aspect
Beschrijving, geschiedenis en traditionele toepassingen

De Yohimbé (Corynanthe yohimbe) is afkomstig uit de tropische regenwouden van Nigeria, Kameroen en Kongo en is een grote, groenblijvende boom met kleine gele bloemen. Hij behoort tot de familie van de Rubiaceae (zoals de koffie) en kan een hoogte van 30 meter bereiken. De groene, gele of rozerode knopjes openen zich tot lekker ruikende, witte, dan geel en als laatste roodwordende bloemen. De binnenkant van de bast wordt gedurende het hele jaar geoogst, in stukken gesneden en in de zon gedroogd.
Deze bast wordt al lange tijd door de West-Afrikaanse stammen als seksuele stimulans
gebruikt. Het bevat feitelijk een alkaloïde, het Yohimbin, waarvan de vaatverwijdende
werking de erectie stimuleert. Tot het verschijnen van Viagra was Yohimbin de
standaardbehandeling bij erectiestoornissen.
Men heeft het ook hallucinerende werkingen toegeschreven, omdat het Yohimbin ook bij
inwijdingsceremonieën werd gebruikt. De traditionele genezers gebruikten het ook ter
behandeling van angina pectoris, hoge bloeddruk, lepra, hoesten en koorts en als plaatselijk
verdovingsmiddel. Als de krijgers ten strijde trokken, kauwden ze op een beetje bast om
sterker te worden.
Opmerkelijk is dat Rauwolfia, naast zijn talrijke alkaloïden, ook Yohimbin produceert.
Recente studies bevelen het gebruik van Yohimbin aan bij de behandeling van angst, maar
ook als lipide-oplossend middel bij de behandeling van cellulitis en tegen vermoeidheid bij
door aids geïnfecteerde patiënten.
Fysiek aspect
In de fytotherapie worden vaak bastpreparaten van de Yohimbé gebruikt als “natuurlijk”
afrodisiacum, omdat het Yohimbin vanwege de sympatologische activiteit de werking van de
noradrenaline tegengaat en zo zorgt voor een verwijding van de vaten, waardoor de
doorstroming van de vaten in de huid, de darmen, de urinewegen en de geslachtsorganen
verbetert. In het bijzonder werkt het echter op het functioneren van de zwellichamen van de
penis, waardoor een betere erectie mogelijk wordt gemaakt. De werking als afrodisiacum
stoelt niet alleen op de verwijding van de bloedvaten van de seksuele organen, maar ook op de
onwillekeurige stimulatie van het sacrale gebied van het ruggenmerg. Yohimbin is echter
relatief toxisch; vanwege het risico van bewusteloosheid is het gebruik in veel landen aan
regels gebonden. Naast de werking op de vaten, oefent het een farmacologische invloed uit op
het centrale zenuwstelsel, het ademhalingssysteem en het maag-darmkanaal.
CENTRAAL ZENUWSTELSEL
- Centrale werking als afrodisiacum via verschillende overdragers op het functioneren van de hypothalamus (zetel van het seksuele gedrag) - Stimuleert de libido in het geval van libidovermindering door antidepressiva van de soort die selectief de heropname van serotonine remmen (SSRI, serotonine-heropnameremmer) - Stimuleert het centrale zenuwstelsel, het humeur, vermindert angst en - Inslaapproblemen, de patiënt piekert over het verleden en vindt geen rust - Ziekte van Parkinson HART-BLOEDSOMLOOP
- Vermindert bloedingen: hemorroïden, darmbloeding, sterke menstruatie - Ondersteunt de hartfunctie en het vaatstelsel: doorbloedingsstoornissen, orthostatische - Vermindert de bloedaandrang in het kleine bekken (tweede chakra) GESLACHTSORGANEN
- Vaatverwijdende werking, bevordert de erectie door toename van de bloedtoevoer in het lid, in het bijzonder werkzaam bij mannen met een op diabetes of hartproblemen terug te voeren functionele stoornis van de erectie. - Stimuleert de zenuwimpulsen die de geslachtsweefsels stimuleren, vandaar toepassing als afrodisiacum, werkzaam bij mannen zowel als vrouwen MAAG-DARMKANAAL
- Braakneigingen, met intensieve speekselvloed - Syndroom van een droge mond (als gevolg van het gebruik van bepaalde medicijnen - Vermeerdert de lipolyse, vandaar zijn belang gedurende een dieet om af te vallen. - Verhoogt de energie en het uithoudingsvermogen (YANG-plant) - Is bevorderlijk voor een algemene toestand van goede gezondheid, aanbevolen in geval van vermoeidheid, gebrek aan energie, krachteloosheid in benen en knieën; ondersteuning bij fibromyalgie - Stimuleert de melkproductie - Stoornissen op het niveau van het tweede en het derde chakra - Stimuleert de secretie van antilichamen - Roos - Candida albicans
Samenvatting
Stimulans bij vermoeidheid, gebrek aan uithoudingsvermogen, depressie, fibromyalgie,
gebrek aan libido, erectiestoornissen. Ondersteunt de hart- en bloedsomloopfuncties;
vermindert bloedaandrang in het kleine bekken. Werkt bloedstelpend. Bevordert de lipolyse,
de secretie van antilichamen, de melkproductie, de slaap. Candida albicans.

Yohimbé
Energetisch aspect

“Ik breng de zich verenigende energieën in evenwicht, om ze aan te passen aan de macht
van de liefde…”
(Yohimbé)
Ze geeft het leven zin en doel, doordat ze de energieën uit het verleden vrijmaakt, om ze
aan de behoefte van het ogenblik aan te passen.

Ze is de energie van het galopperende paard dat de ruiter naar zijn ruitersdoel voert en hem in
staat stelt alle hindernissen te overwinnen, hoe hoog ze ook zijn, om naar de oorspronkelijke
vonk terug te keren, naar het heilige vuur in zijn innerlijk.
Yohimbé, het gevleugelde paard, in analogie met Pegasus (Griekse mythologie).
Ze brengt ons terug bij onze innerlijke zon.
De veelvoudige mogelijkheden van haar energie maken haar tot een discrete leraar die ons
overal heenleidt, ook naar het midden van de cellen, naar het centrum van het atoom.
Ze opent grote ruimtes voor ons waardoor we in staat gesteld worden om onze hele lot te
overzien (vroeger leven nr. 77) en zo de voor ons beste richting te kiezen.
Welke moeilijkheden ook hun stempel drukken op de loop van ons aardse bestaan, er wordt
ons toch altijd een einddoel als een zon aangeboden, die ons de te volgen weg wijst.
Door haar kunnen we zowel de aardse afstand afleggen als de weg die met onze emoties
verbonden is, opdat de vrees, de angst en het getob in het licht getransformeerd worden.
Ze is de ons docerende vriendin die ons de mogelijkheid geeft om ons op te heffen als een
berg naar de hemel en daarbij met de voeten op de aarde te blijven (wortels).
Ze drukt de dualiteit van de materie uit en de vergroting van ons bewustzijn tot aan gene zijde
van de materie.
Met de energie van de letter “Y” werkt ze, samen met Humulus, als een antilichaam op het
humorale systeem. Haar werking toont zich relatief snel. Ze is een sleutel, een ontsluiter.
Ze kan een zeer opmerkelijke werking hebben in gevallen van huidkanker.
Daar ze uit Afrika afkomstig is, kan ze goed gecombineerd worden met Okoubaka, ook een
Afrikaanse plant.
Complex YOYO – de verdere ontwikkeling, de beweging verlichten / het op en neergaan
vermijden (depressie) / een proces weer op gang brengen / ons opheffen om boven onze
huidige bewustzijnsfase uit te komen

Yohimbé - Okoubaka aubrevillei – Yohimbé - Okoubaka aubrevillei
Het is een karmische plant in verband met vermogen dat men in het verleden (Afrika) heeft
bezeten, maar heeft misbruikt. Ze vertegenwoordigt in zekere zin de schulden uit het
verleden. Ze helpt ons onze schulden in te lossen (materiële dingen). Daar ze nummer 77
draagt, staat ze in verband met de karmische herinneringen en neemt deel aan hun bevrijding.
Yohimbé helpt diegenen die veel over voorbije gebeurtenissen in hun leven nadenken. Ze
werkt op het denken, of de psyche.

Groot basiscomplex voor psychische problemen:
Complex PSY basis voor complex dat op het denkvermogen werkt
Piper methysticum - Solidago virgaurea – Yohimbé
+ opties
Yohimbé werkt ook bij slaapproblemen
ICM-HYPNOS – Chronische slaapproblemen / Loslaten om te slapen:
Iris versicolor - Convallaria majalis - Malva sylvestris - Hypericum perforatum – Yohimbe -
Piper methysticum - Nux vomica - Okoubaka aubrevillei - Sambucus nigra*
Optie: *of Solidago virgaurea
Yohimbé kan men verstuiven gedurende een therapie, wanneer er sprake is van niet
losgemaakte banden met Afrika.
In een voetbalelftal zou Yohimbé een midvoor zijn. Ze rukt op en gaat op het doel af.
In onderscheid tot Humulus, die om een hindernis heen gaat, gaat ze op de hindernis af en, zo
nodig, duwt hem weg.
Yohimbé bezit een zeer grote energie, die echter ook maar van korte duur kan zijn, daarom
kan ze een goede wisselspeler zijn.
In de therapie kan men haar aanwenden als men een pauze heeft, om betere resultaten te
behalen. Voorbeeld:
Cheval + Yohimbé (77) + Avena (13)
Yohimbé is niet alleen de kracht, de energie, van het begin, maar ook de kracht van de rem,
van het stoppen. Ze laat zich goed leiden, meevoeren, en „coachen‟ door Tilia. Die beslist of
we moeten rennen, spelen of ons laten vervangen/wisselen.
“Je kunt hem 77 minuten laten spelen of hem in de 77ste minuut inzetten.”
Ze is het begin en het einde:
Complex YICATCHY – De zin van de ziekte begrijpen, verantwoordingsbewust worden
en medespeler worden bij de eigen genezing

Yohimbe - Iris versicolor - Carduus marianus - Achillea millefolium – Tilia - China regia -
Humulus lupulus – Yohimbe
Dit kan men als een vervolg op een voorafgaande behandeling met VVVPOM (Vinca,
Viscum, Valeriana, Pulsatilla, Okoubaka, Mandragora) voorschrijven, samen met eventuele
andere individuele planten, om de werking van VVVPOM verder te voeren.
Yohimbé brengt ons hemelse bescherming met Angelica:
Complex TYA – VVVPOM – Her-aanpassing en her-verbinding met zijn innerlijke kind
(of engel):
Vinca minor - Viscum album - Valeriana officinalis - Pulsatilla pratensis - Okoubaka
aubrevillei - Mandragora officinalis - Thymus vulgaris – Yohimbé - Angelica archangelica
Wanneer we ons van de diepere zin van ons leven verwijderen, kunnen we onze
trillingscapaciteiten verliezen. We zinken dan veel makkelijker weg in de energieën van
ziekte doordat we ons aan de goddelijke bescherming onttrekken, die bevorderlijk is voor de
juistheid van onze handelingen.

Yohimbé werkt op het zenuwstelsel en de cellen (begrip van trillingen). Het
merendeel van de zenuwuiteinden bevindt zich in de huid.
Ze zorgt voor evenwicht tussen water en aarde. Ze helpt ons ons bewustzijn te vergroten:
Complex YES – Vergroting van het bewustzijn
Yohimbé – Euphrasia – Solidago
Yohimbé stelt in staat om de ene na de andere deur te openen en als men het probleem
begrepen heeft, laat ze iedereen volgens zijn eigen ritme verdergaan, om dan de synthese van
het aardse bestaan, de eenheid tussen microkosmos en macrokosmos, te voltrekken.
Complex YSIST – Celproliferatie reguleren
Yohimbé – Symphytum officinale - Iris versicolor - Salvia officinalis - Taxus baccata
Yohimbé kan die solide basis zijn waarop we kunnen uitrusten, ons kunnen structureren.
Schrijven we de Y ondersteboven dan vertegenwoordigt Yohimbé onze wortels, die kracht die
ons met de aarde verbindt. En als Y recht overeind staat, is het net een trechter die de
spiritualiteit, de goddelijke energieën toestaat om van boven naar beneden te komen en de
materie te bevruchten
Ze is die zandloper die ons, door de versmelting van spiritualiteit in de materie en omgekeerd,
in staat stelt ons opnieuw te structureren, om de volledige basisenergie, onze gehele vitaliteit
op te bouwen, doordat ze ons de middelen geeft om ons te openen voor de spiritualiteit. In
feite is ze een plant die de spirituele energie in ons laat circuleren en die ons toestaat om
steeds weer onze pure dierlijke seksualiteit in een harmonie te transmuteren die ons alvast een
blik gunt op andere bewustzijnsniveau‟s, die ons openstelt voor nieuwe dimensies.
Yohimbé transporteert de Yangenergie als ze de aarde bevrucht, en de Yinenergie als ze de
energie naar de hemel terugstuurt.
Yohimbé is de drager van de energie van Iridium, het element dat het best bestand is tegen
corrosie.
Samenvatting

Yohimbé vertegenwoordigt de energie, de kracht van het paard (Pegasus), die over alle hindernissen heen komt, om terug te keren naar de diep in ons liggende vonk Ze leert ons onze ervaringen uit het verleden (ook uit vroegere levens; ze bevrijdt de karmische herinneringen) in ons levensdoel in te passen Deze essence wijst terug naar met Afrika verbonden karmische herinneringen en naar Ze draagt de energie van de Y, die zich op verschillende niveau‟s manifesteert: - Ondersteunt de humorale immuniteit (de antilichamen) - Solide basis die ons in staat stelt ons op te heffen terwijl we met onze eigen voeten op - Trechter die het de spiritualiteit mogelijk maakt af te dalen om de materie te - Evenwicht tussen Yin en Yang: Yangenergie als ze de aarde bevrucht en Yinenergie als ze de energie naar de hemel terugstuurt - Denkvermogen, psyche: complex PSY - Slaapproblemen: HYPNOS - Bevordert de positieve trillingen van onze zenuwcellen In een voetbalelftal is ze de speler met veelzijdige capaciteiten, die naargelang de aanwijzingen van de trainer deze of die positie inneemt Yohimbé is het begin en het einde van het complex YICATCHY, dat de werking van het energetische weer in balans brengen van het immuunsysteem inleidt en beëindigt, en dat na de inleiding van het proces en de overwinning op de ziekteverwekkers zijn batterijen weer moet opladen om voor de volgende aanval weer daadkrachtig te zijn Yohimbé opent – in overeenstemming met ons ritme – deuren en maakt onze verdere ontwikkeling mogelijk: uitbreiding van ons bewustzijn
Energetische complexen:
MISBRUIK
- Misbruik van vertrouwen, seksueel, financieel, etc. - “I owe you”, zijn schulden voldoen - Energetische ondersteuning van het immuunsysteem - Basis voor complex dat op het denkvermogen werkt - Zijn autonomie, zijn evenwicht terugvinden, zijn juiste plaats in een betere verhouding met vader/moeder - De moed om nogmaals te beginnen, “nog een inspanning” TYA-VVVPOM
- Ons weer met onze innerlijke engel verbinden - Onze ware waarden en onze wortels terugvinden YICATCHY
- De zin van de ziekte begrijpen, verantwoordingsbewust en medespeler bij zijn eigen genezing worden - De verdere ontwikkeling, de beweging bevorderen – het op en neer vermijden (depressie) – een proces weer op gang brengen – opstijgen om ons huidige bewustzijnsniveau te overstijgen

Source: http://www.spagyrics.nl/wp-content/uploads/77.-Yohimbe-juni-2008.pdf

Untitled

VASCULAR NEURO-OPHTALMOLOGICAL EMERGENCIES Irene Davidescu, Sanda Nica Neurology Department, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania ABSTRACT Neuro-ophtalmology is a borderline specialty, as the eye is not an isolated organ but an extension of the brain. A lot of diseases can cause visual troubles and the vascular ones are quite frequent. The precociou

Oxycodone one step oxycodone test device package insert

exceeds 100 ng/mL because it will saturate all the binding sites of anti-Oxycodone 3. Wait for the red line(s) to appear. The result should be read at 5 minutes. Results may be OXYCODONE stable up to 4 hours after test initiation. A drug-positive urine specimen will not generate a colored line in the test line region because of drug competition, while a drug-negative urine specimen or a sp

Copyright © 2018 Medical Abstracts