Nieuwsbrief 16.


OBS De Spelwert • 15 september 2010 • jaargang 16 • no.1

woensdag weer terug. Donderdag heeft Met de Kinderpostzegelactie zetten Rian een studiedag, zodat ook zij die • Welkom
dag niet voor de klas kan staan. Lisanne om andere kinderen te laten leren. • Studiedag
Verbeek zal alle vier de dagen de groep Afgelopen jaar steunde Kinderpost- • Vervanging groep 1/2 Han
neke/Rian
• Kinderpostzegels
Fietsen mee naar school
Verbouwing
• Verbouwing
Zoals u heeft kunnen zien is het erg mooi geworden in ons bestaande ge- • Hoofdluis
• Informatieavonden
• Geboren: Hidde!
• Telefoonnummers
breder omdat alle kasten weg zijn. Ook veel beter op school.Met de inzet • Schoolgids/website
Gratis boekjes
nieuwe materialen was een hoogtepunt Grote kans dat ze op woensdagmid- • Fotodelen
• Vacature ouderraad
• School maatschappelijk werk
werkt, over een paar weken moet alles verkopen. Namens de kinderen alvast Bericht van verkeersouders
situatie voor u lastig is; regelmatig is er opeens een ingang afgesloten en moet u De kinderen van de groepen 7 en 8 • Welkom
omlopen. Zo gauw het grote plein klaar zijn dan om 12.00 uur uit. Wij wen- is, wordt het kleuterplein onder handen sen hen veel succes met de verkoop! • Fietsen mee naar school
afgesloten; alle kleuters moeten via het grote plein, via de deur bij het kantoor mooie, nieuw aangelegde speelpleinen! beperkt is, willen we alle kinderen • Kinderpostzegels
• Studiedag
Woensdag 29 september aan-
Hoofdluis
• Vervanging groep 1/2 Han-
neke/Rian
ting Kinderpostzegels Nederland al vele huis. Hierop kunt u invullen of, en zo jaren. En onze leerlingen uit groep 7 en ja, waarbij u op school wilt komen Ieder kind verdient het om naar school hebben echt ouders nodig voor de te gaan en zijn talenten te ontwikkelen. werkgroep hoofdluis. Als er geen Telefoonnummers
• Vacatures ouderraad
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt Er is een aantal vacatures binnen de u een brief op naam van uw kind. Graag ouderraad. Vindt u het ook belangrijk willen wij dat u deze brief, uiterlijk vrij- • Informatieavonden
• Schoolgids/website
gauw deze beschikbaar is. Intussen kunt september) aanmelden bij Juliet (se- www.spelwert.nl, hier kunt u zowel het [email protected]. Ook bent u Maandag 20-09: 19.00-20.00 u:
gymrooster als het vakantierooster van van harte welkom op de a.s. Jaarlijkse Maandag 20-09: 20.00-21.00 u:
• Gratis boekjes
Woensdag 22-09:19.00-20.00 u:
Donderdag 23-09: 19.00-20.00 u:
• Schoolmaatschappelijk werk
Maandag 27-09: 19.00-20.00 u:
Foto delen
Maandag 27-09: 20.00-21.00 u:
schoolactiviteiten worden via "mijn al- Donderdag 30-09: 19.00-20.00 u:
Geboren: Hidde!
zit. Ook als u e-mail adres gewijzigd is, adres. Is er niets veranderd dan hoeft u vangt u het komende schooljaar weer
een link om de foto's te bekijken die er • Bericht van verkeersouders
gemaakt zijn.
Aan het begin van het schooljaar zijn er weer veel nieuwe gezichten op school. Voor al deze mensen (en voor hen die ons vergeten zijn), wil en wij, de ver- Margot van Bragt, moeder van Kaya Bong (groep 7/8), verkeersouder sinds 2005. Rob de Vogel, vader van Mary- se (groep 5/6) en Ruben (groep 4), verkeersouder sinds 2007. Karin Hen- Herverbazing
(groep 8) en Jip Remmers (groep 5), verkeersouder sinds 2004. We zijn er erg blij mee, dat Mariëtte Brok, moe- der van Lukas (groep Helga) en Floor- tje (binnenkort groep Rian en Marin- da), vanaf dit jaar onze gelederen komt versterken. Als verkeersouders intellectuele prestatie, zo’n voorspel- zijn wij verantwoordelijk voor een aantal verkeersprojecten die op school spreekpunt voor de verkeersveiligheid richting zuiden, niet in S-vlucht of als Twee van de verkeersprojecten zijn in de periode van 20 september t/m 6 vindt de jaarlijkse fietskeuring plaats
voor de groepen 5 t/m 8. Het is de je kunt de klok er op gelijk zetten. Wat bedoeling, dat de kinderen van deze groepen op die dag de fiets mee naar school nemen. Bert van Osch zal die morgen aanwezig zijn om al e fietsen te controleren. De herkeuring van de afgekeurde fietsen zal op maandag waarop u de fiets alvast kunt contro- 6 oktober komt de ANWB naar c.b.s. de Leiboom en o.b.s. de Spelwert met het verkeerseducatieproject “Stree-
twise”. Op deze dagen (al een de
ochtenden) gaan we met een aantal groepen naar een andere locatie voor Zowel voor de fietskeuring als voor komt of als u Prozac of zoiets gebruikt. Streetwise (voor onze school op dins- ouders nodig. Indien u mee wilt hel- pen, kunt u zich melden bij Margot Bovenwijzer
van Bragt, tel. 515355, of Karin Hen-
driks, tel. 513363.
De verkeersouders Margot van Bragt,
Rob de Vogel, Karin Hendriks en Ma-
riëtte Brok.
Vriendelijke groet,
Rian en Paul

Source: http://www.spelwert.nl/pdffiles/nieuwsbrief%2016.1.pdf

Microsoft word - publicationlistjuly2008ovds.doc

International refereed journals (first author) van der Stelt, O., Gunning, W. B., Snel, J., Zeef, E., & Kok, A. (1994). Children of alcoholics: Attention, information processing and event-related brain potentials. Acta Paediatrica, 404 (Suppl.), 4-6. ISSN 0803-5326. van der Stelt, O. (1994). Caffeine and attention. Pharmacopsychoecologia, 7(2), 221-227. van der Stelt, O., Gunning, W. B.

Microsoft word - 5-childhood

Headache in Childhood and Adolescence Headache in Childhood and Adolescence: The Evidence • Children and adolescents can have all types of primary and secondary headache. In particular, migraine and tension-type headache (TTH) are highly prevalent in these age groups. The spectrum of secondary headaches is somewhat different in children and adolescents, with a higher prevalence of

Copyright © 2018 Medical Abstracts